Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) heeft een wetsvoorstel gedaan aan de Tweede Kamer waardoor werkgevers mensen met een handicap minder dan het minimumloon mogen betalen. Dit zou meer mensen met een beperking aan het werk moeten helpen, omdat zij goedkoper kunnen werken dan ‘gewone’ werknemers. Het doel is bewonderenswaardig, maar dit is de verkeerde manier. De wet geeft het signaal dat mensen met een beperking minder waard zijn en pakt het probleem niet bij de kern. Met een beetje goede wil en creativiteit, kan iemand met een handicap zijn werk vaak heel goed uitvoeren. Zo had ik eens een dove collega die alles kon doen behalve telefoneren; hij werkte samen met een goedhorende collega, die het telefoneren op zich nam. Ook kunnen aanpassingen op de werkvloer het voor iemand mogelijk maken om zijn werk, ondanks een handicap, goed te verrichten. Voor auditief beperkte leraren bijvoorbeeld, kan het leslokaal geluidsisolerend worden gemaakt met vloerbedekking, gordijnen of geluidsisolerende wanden.

Het geld dat de overheid vrij wil maken om het loon van werknemers met een beperking aan te vullen, kan zij beter gebruiken om werkgevers te begeleiden om mensen met een beperking aan te nemen en de kosten voor eventuele aanpassingen aan de werkplekken te dekken. De werkgever geen financiële zorgen, de werknemer gelijk loon.