Scheepvaart sluit internationaal akkoord voor CO2-reductie

Het is voor het eerst dat er afspraken over CO2-reductie worden gemaakt. De sector is verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Een schip vaart door met olie vervuild water.
Een schip vaart door met olie vervuild water. Foto Getty Images

De internationale scheepvaart moet in 2050 de uitstoot van broeikasgassen gehalveerd hebben ten opzichte van 2008. Dat hebben alle 173 landen van de maritieme VN-organisatie IMO vrijdag afgesproken. Het is voor het eerst dat de scheepvaart een internationaal akkoord bereikt over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Om dit doel te behalen moeten schepen in 2030 gemiddeld al 40 procent minder CO2 uitstoten. Uiteindelijk moet de sector helemaal klimaatneutraal worden. De komende jaren gaat de IMO de afspraken verder uitwerken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) schrijft “blij” te zijn met het akkoord. “Het is goed voor onze maritieme sector en een winst voor het klimaat dat er nu internationale afspraken zijn voor schonere zeeschepen.” Ook de Europese Commissie noemt de mondiale afspraak “een belangrijke stap voorwaarts”.

Moeizame onderhandelingen

De onderhandelingen verliepen moeizaam. Enkele landen, waaronder de Verenigde Staten, Panama, Saoedi-Arabië en Brazilië, waren aanvankelijk geen voorstander van afspraken over CO2-reductie. De landen vreesden voor de economische positie van de sector. Nick Lurkin, adviseur klimaat en milieu van de Nederlandse redersvereniging KVNR, zegt in een verklaring dat de onderhandelingen “allesbehalve makkelijk” verliepen “vooral door aanhoudende weerstand bij een ‘handjevol’ IMO-lidstaten dat geen absolute reductiedoelstellingen” terug wilden zien.

Lees meer over de uitzonderingspositie van de twee sectoren : Scheep- en luchtvaart ontspringen de dans

Desondanks is de KVNR “positief” over het akkoord. In een verklaring noemt directeur Annet Koster de afspraak een “belangrijke en historische mijlpaal” die laat zien dat de zeescheepvaart “haar verantwoordelijkheid neemt”.

Geen onderdeel van Parijs-akkoord

De scheepvaart en de luchtvaart zijn de enige twee sectoren die geen onderdeel uitmaken van het klimaatakkoord in Parijs. De scheepvaart draagt voor een belangrijk deel bij aan de klimaatschade. De sector is jaarlijks verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, dat is ongeveer evenveel als Duitsland.

Het scheepvaartakkoord gaat verder dan de afspraken die luchtvaart twee jaar geleden sloot. De sector besloot toen vanaf 2020 de toename van CO2-uitstoot te gaan compenseren door mee te betalen aan klimaatprojecten.

Lees meer over het Parijs-akkoord: De ambitie: anderhalve graad

Reacties

Europarlementariër Bas Eickhout noemde de afspraken op Twitter een “grote stap” voor de internationale scheepvaart maar “niet genoeg” om de Parijs-doelen te halen. Bill Hemmings, luchtvaartexpert van de Brusselse onderzoeks- en lobbyorganisatie Transport & Environment, noemt in een verklaring het akkoord “veelbelovend” maar benadrukt dat de afspraken “veel verder” hadden moeten gaan maar dat dit niet is gelukt “vanwege de dogmatische oppositie van landen als Brazilië, Panama en Saoedi-Arabië”.