Nieuwbouw

Bewoners West winnen van beleggingsmaatschappij: hun zonlicht weegt zwaarder dan nieuwe woningen

Op de plaats van de voormalige Haustfabriek aan de Wenslauerstraat in West mag geen appartementencomplex van vier verdiepingen komen. Dat heeft de Raad van State deze week geoordeeld.

Omwonenden hadden een rechtszaak aangespannen tegen DIG – bij uitvoering van het bouwplan van deze vastgoedbelegger zouden ze een groot deel van het zonlicht in hun woning verliezen. De Raad van State vond die verslechtering van het leefklimaat niet opwegen tegen het belang van nieuwe woningen. Stadsdeel West besloot kort voor dit oordeel al de DIG toegezegde vergunning niet te verlenen.

Een uitspraak als deze, waarbij zonlicht als argument geldt om bouwplannen tegen te houden, is vrij uniek. „Toen we met de rechtszaak begonnen, zei iedereen dat we weinig kans van slagen hadden”, zegt buurtbewoner Anneke Veenhoff. Behalve met de overwinning voor haar buurt is ze blij met de jurisprudentie. Andere Amsterdammers met een vergelijkbaar probleem kunnen er baat bij hebben.

Jan Willem ter Meulen, mede-eiegenaar van DIG, vindt het „vreemd” dat de toegezegde vergunning „vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen” is ingetrokken. „Het is zo’n tegenstrijdige situatie”, zegt hij. „Iedereen vindt dat er nieuwe woningen moeten komen, maar niemand wil er iets voor inleveren.”

DIG overweegt een nieuw plan in te dienen voor het braakliggende terrein.