Opinie

NRC bereikt opnieuw meer lezers

Jaarverslag Het gaat goed met NRC. Dat blijkt uit het jaarverslag over het jaar 2017 dat vandaag werd gepubliceerd.

Op nrc.nl/bigboard is te zien welke artikelen onze lezers op dit moment lezen.
Op nrc.nl/bigboard is te zien welke artikelen onze lezers op dit moment lezen. Screenshot NRC

In een wereld waarin geregeld zwartgallig wordt gedaan over de toekomst van kranten is dat een erg fijne vaststelling. Waar ik als hoofdredacteur in het bijzonder verheugd over ben is het feit dat de betaalde oplage van zowel NRC Handelsblad als nrc.next blijft stijgen. De oplage, op basis van een gewogen telling van print en digitaal, steeg in 2017 voor onze middagkrant van 193.351 naar 202.097 (plus 5 procent). De ochtendkrant steeg met vier procent tot 46.510 dagelijkse abonnementen. Voor het derde jaar op rij stellen we vast dat meer mensen bereid zijn om te betalen voor onze journalistiek en op die manier onze journalistiek mogelijk maken.

Eerst even een wat technische opmerking: zoals ik eerder schreef zijn er verschillende manieren om het aantal lezers van kranten te tellen. Op de redactie geven we de voorkeur aan de gewogen telling van print en digitaal, waarbij we alle abonnementen herrekenen naar zesdaagse abonnementen (waarbij we een zaterdagabonnement dus maar laten meetellen voor een zesde of een donderdag-zaterdag-abonnement voor de helft). Iemand met een papieren zaterdagabonnement en een digitaal weekabonnement gaat in deze telling voor 1/6 naar papier en 5/6 naar digitaal.

Maar belangrijker dan de manier van tellen: achter die cijfers schuilt een journalistieke en bedrijfseconomische strategie. In essentie is die gestoeld op vijf punten:

  1. We proberen op onze site en in onze kranten meer dan ooit aan unieke journalistiek te doen: onderzoeksjournalistiek; buitengewoon veel aandacht voor wat zich in Europa en de wereld afspeelt; sterke nadruk op wetenschap, economie en cultuur; een plek zijn waar, onder meer op de opiniepagina’s, strijdende pennen elkaar kruisen; veel journalistieke slagkracht inzetten op thema’s die er maatschappelijk toe doen (het klimaat, de rechtsstaat, de kwaliteit van onze democratie, de zorg, het onderwijs,…). Lukt dat alles elke dag even goed? Natuurlijk niet. Maar ik ben wel trots op wat de redactie van meer dan tweehonderd redacteuren en vele honderden medewerkers dagelijks brengt. In ons journalistiek jaarverslag kunt u lezen wat dat in 2017 concreet betekende.
  2. We bieden die journalistiek aan op onze drie platformen (nrc.next in de ochtend; NRC Handelsblad in de middag en nrc.nl). De voorbije jaren hebben we van nrc.next een completere krant gemaakt; in januari versterkten we nog de weekendkrant van het Handelsblad en van next, en vooral op nrc.nl experimenteren we volop met nieuwe journalistieke vormen (liveblogs, podcasts, video…). Ook hier is lang niet alles volmaakt. Sommige lezers vinden ons te dik, anderen te dun. Sommigen willen geen sport, anderen snappen niet waarom we niet meer sport bieden. Online moeten we ongetwijfeld nog radicaler en sneller evolueren.
  3. We maakten de voorbije jaren een omslag naar digitale journalistiek. Zeker doordeweeks lezen meer en meer van onze abonnees de krant niet langer op papier maar wel op een (meestal mobiele) digitale drager. Op die manier wordt een dalende papieren oplage ruimschoots gecompenseerd door onze stijgende digitale abonnementen. Met andere woorden: we zijn niet op de wereld om wit papier te bedrukken. We zijn op de wereld om aan journalistiek te doen, en zijn bijzonder blij dat die journalistiek op nieuwe (digitale) dragers een nieuw publiek vindt. Dat ook jongeren ons vinden maakt mij bijzonder blij: van alle nieuwe abonnees in 2017 was een kwart jonger dan 35. Overigens bereiken we met onze papieren krant op zaterdag meer lezers dan de voorbije jaren.
  4. We geloven dat de journalistiek die we aanbieden waarde heeft. Daarom geven we die niet gratis weg. We stopten al enkele jaren geleden met het weggeven van proefabonnementen op onze kranten. We plaatsten een betaalmuur rond onze site, waardoor niet-abonnees vijf artikelen per maand gratis kunnen lezen maar dan gevraagd worden om een abonnement te nemen. We stapten uit Blendle omdat dit systeem, hoe slim opgezet ook, niet past in onze abonnementenstrategie. Dat alles klinkt niet zo sympathiek, maar is cruciaal voor de toekomst van NRC. Ongeveer viervijfde van onze omzet bestaat uit lezersinkomsten. Het zijn de abonnees die onze journalistiek mogelijk maken.
  5. Luisteren naar de lezer. Journalistiek zit in het hoofd van iedereen in ons bedrijf. Maar in het hart van iedereen zit de lezer. Welk soort abonnement wil hij? Hoe kijkt zij naar onze redactionele beslissingen? Wanneer wil hij onze nieuwsbrief ontvangen? Wat wil zij meer? Welke stukken leest hij? We luisteren voortdurend naar de lezer en op vele tientallen grote en kleine events praten we graag met die lezer.

Dat alles leidde in 2017 dus tot een stijging van het aantal abonnementen én tot financieel erg gezonde cijfers: NRC Media maakte een bruto winst van ruim 22 miljoen euro op een omzet van iets meer dan 105 miljoen. Dat is bijzonder fijn. Want de kerngezonde financiële basis van de krant, sedert enkele jaren verankerd in een sterk Mediahuis, laat ons toe om te blijven investeren in de verdere groei van de NRC. Daar ben ik de redactie en de collega’s binnen de uitgeverij van NRC bijzonder dankbaar voor. Maar vooral u, de lezer.

Peter Vandermeersch
Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.