Kabinet wil integriteitswet Bibob uitbreiden

Minister Grapperhaus wil dat overheden straks naar zakelijke relaties kunnen kijken bij vergunning- en subsidieaanvragen.

Foto Bart Maat/ANP

Het kabinet wil dat overheden ook onderzoek mogen doen naar de zakelijke achtergrond van een bedrijf of persoon bij vergunning- en subsidieverlening. Hiervoor willen minister Grapperhaus (J&V) en minister Dekker (Rechtsbescherming) de zogeheten Wet Bibob uitbreiden. Dit moet voorkomen dat criminelen of hun stromannen gefaciliteerd worden door het Rijk, gemeenten of provincies, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.

Met de Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kunnen overheden onderzoek doen naar iemand die een aanvraag doet. Momenteel wordt alleen gekeken naar justitiële gegevens van een aanvrager zelf, straks kan ook de zakelijke omgeving van een bedrijf of rechtspersoon onderzocht worden.

“Betere benutting van informatie versterkt de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit”, stelt het ministerie van J&V. Wanneer een crimineel gebruikt maakt van een stroman om geld wit te wassen bijvoorbeeld, kan dit volgens het ministerie met de uitbreiding van de wet beter opgespoord worden.

Ook geldt de Bibob straks voor alle overheidsopdrachten, nu is dit nog beperkt tot de sectoren bouw ICT en milieu. Het wetsvoorstel gaat donderdag naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Regioburgemeesters en de Kring van Commissarissen van de Koning.