Brieven

Brieven

Foto ANP

Goed dat NRC aandacht besteedt aan de warmtepomp als vervanger van de cv-ketel (Warmtepomp: niet ideaal, wel innovatief, 7/3); inderdaad een belangrijke component in de energietransitie!

Goed nieuws: de uitstoot die veroorzaakt wordt om de benodigde elektriciteit op te wekken, daalt veel sneller dan de deskundigen in het artikel denken. Door windmolens op zee en zonnecentrales neemt het aandeel duurzame stroom in Nederland rap toe, van 14 procent nu naar meer dan 60 procent in 2030, volgens de Nationale Energie Verkenning.

Gecombineerd met het recente besluit om de kolencentrales vóór 2030 te sluiten, daalt de CO2-uitstoot per kilowattuur elektriciteit daarmee van 500 gram nu naar minder dan 200 gram in 2030. De Europese elektriciteitsbedrijven hebben het op zich genomen om dit ruim vóór 2050 naar nul terug te brengen. Daarmee gaat ook de uitstoot die een elektrische warmtepomp veroorzaakt richting nul.

Wel is aandacht nodig voor de infrastructuur. Als elektrische warmtepompen ook tijdens een koudegolf de verwarming van grote aantallen woningen voor hun rekening moeten nemen, levert dat een grote piek in de elektriciteitsvraag op. Als we het hele elektriciteitsnet daarop aanpassen, vergt dat grote investeringen, die niet vaak worden benut. Een hybride oplossing, waarbij biogas in zulke perioden via het bestaande gasnet bijspringt, kan grote besparingen opleveren.


director Ecofys, onderdeel van Navigant