Opinie

Nieuwe hobby van het kabinet: lhbti-turven

In Jelsum, Friesland, is deze week een zingende weg geopend. Als auto’s met 60 km/u over de speciale strepen rijden, klinkt het Friese volkslied. De bedoeling was automobilisten langzamer te laten rijden op een gevaarlijk stuk provinciale weg. Maar het belangrijkste gevolg voor de volksgezondheid is dat de omwonenden knettergek worden van het aanhoudende trollengekerm. De strepen worden nu à raison van 80.000 euro zo gauw mogelijk weer van het asfalt gehaald.

Minister Van Engelshoven schreef in haar emancipatienota dat ze de „representatie van vrouwen en lhbti-personen in de media” wil laten monitoren. Dit ter bevordering van de vrijheid van burgers om hun identiteit zelf vorm te geven. Dat wordt een heerlijk rapport voor onder in de lade.

Ik denk wel eens: hoe verder de overheid zich terugtrekt, hoe meer ze zich begint te bemoeien met ons gedrag. Veilig voor bewindslieden, want de effecten zijn boterzacht, dus als projecten mislukken, kraait er geen haan naar.

Vorige week liet tv-programma Zembla zien wat de onzachte gevolgen zijn van de terugtredende overheid. Het ging over de sociale werkplaatsen, waar mensen werken die een of andere handicap hebben waardoor ze nauwelijks kans maken op een baan bij een regulier bedrijf. De sociale werkplaats, in 1969 opgericht om 100.000 ‘maatschappelijk onvolwaardigen’ zelf geld te laten verdienen en zich te ontplooien, was een paradepaard van de verzorgingsstaat.

Het vorige kabinet voerde de participatiewet in, waarbij de gemeente in plaats van het rijk verantwoordelijk werd voor werkgelegenheidsbeleid. Omdat het ook een crisismaatregel was, werd er tegelijkertijd flink op bezuinigd. Gevolg: de sociale werkplaatsen mogen sinds 2015 geen nieuwe mensen aannemen.

Dat hoefde heus niet erg te zijn, bezwoer verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma, want bedrijven zouden die mensen een baan bezorgen. Zoals Freddy Cuypers met zijn stijve rechterarm. „Ik voorzie dat hij aan het werk komt”, zei Klijnsma vrolijk in 2015. „De maatschappij zit niet op ons te wachten”, zegt de nog altijd werkloze Cuypers nu.

Gemeenten stelden ‘werkaanjagers’ aan, die in totaal zo’n 50.000 ‘beschutte werkplekken’ moesten vinden. Zembla zocht het uit: het zijn er drie jaar na de invoering van de wet 735.

Inmiddels is er voor 1,2 miljard euro op de arbeidsgehandicapten bezuinigd. En de volgende ronde komt er alweer aan. Dit kabinet geeft liever geld uit aan lhbti-turven op tv, dan aan werk voor mensen die in een afhankelijke situatie verkeren.

Jetta Klijnsma, inmiddels Commissaris van de Koning in Drenthe, wilde op tv geen commentaar geven. Laten we het erop houden dat ze zich geneert.

Jutta Chorus (j.chorus@nrc.nl, @juttachorus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.