Onderwijs

Grondige controle op extra geld voor hoger onderwijs

De overheid gaat grondig controleren of de universiteiten en hogescholen het op studiefinanciering bespaarde geld wel echt besteden aan onderwijs en niet aan andere zaken. Over de besteding van het geld aan beter onderwijs maken de universiteiten afspraken in overleg met de medezeggenschapsorganen van studenten en docenten. Daarover hebben minister Van Engelshoven (Onderwijs, D66), de verenigingen voor universiteiten en hogescholen en twee studentenbonden maandag een afspraak gemaakt.

Het extra bedrag voor onderwijs loopt op tot 620 miljoen euro per jaar vanaf 2021, waarvan 236 miljoen voor universiteiten en 380 miljoen voor hogescholen. De universiteiten en hogescholen kunnen met hulp van de medezeggenschap zelf plannen maken om het onderwijs te verbeteren.

Het toezicht op die plannen en de naleving daarvan zal worden uitgeoefend door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Die organiseert nu al de visitaties van hogescholen en universiteiten door onafhankelijke commissies van collega-hoogleraren en docenten. De NVAO wil niet de inhoud van de afspraken bepalen en zal de nieuwe controles inpassen in bestaande procedures.