Nederland had na Zweden en VK de minste verkeersdoden in 2017

De Europese Commissie noemt de cijfers bemoedigend. Toch moet er nog veel gebeuren om de doelstelling te behalen om het aantal verkeersdoden in de EU te halveren.

Politieagenten onderzoeken een fataal auto-ongeluk in Polen.
Politieagenten onderzoeken een fataal auto-ongeluk in Polen. Foto Tomasz Waszczuk/EPA

Nederland staat in de top drie van de Europese lidstaten waar de minste verkeersdoden vielen in 2017, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie (EC). In totaal stierven in de EU ruim 25 duizend mensen door verkeersongelukken, driehonderd minder dan een jaar eerder.

Gemiddeld kwamen 49 mensen per miljoen inwoners om in de EU, een jaar eerder was dit vijftig en in 2010 63. In Zweden ligt het dodental van 2017 met 25 per miljoen inwoners het laagst, daarna volgt het Verenigd Koninkrijk met 27. In Nederland stierven 31 mensen per miljoen inwoners in een verkeersongeluk.

Doelstelling EU

Het verschil tussen de landen met de meeste verkeersdoden en de landen waar de minste mensen op de weg stierven is kleiner geworden. Alleen in Bulgarije en Roemenië stierven meer dan tachtig mensen op een miljoen inwoners. In deze landen vielen respectievelijk 96 en 98 verkeersdoden per miljoen inwoners.

De EC noemt de nieuwe cijfers “bemoedigend” maar benadrukt dat dit niet betekent dat het aantal verkeersdoden voor 2020 gehalveerd zal zijn, zoals de EU zich ten doel heeft gesteld. De Commissie roept haar lidstaten op “alles in te zetten om de Europese wegen veiliger te maken” en zegt zelf ook in te zullen grijpen. In een persbericht schrijft Eurocommissaris voor transport Violeta Bulc:

“Achter deze cijfers schuilen verhalen van rouw en pijn. Verkeersveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle lidstaten, maar ik geloof dat de Unie ook meer kan doen om Europeanen te beschermen. De Commissie zal de komende weken een aantal concrete maatregelen aankondigen.”