Is de intelwet voldoende aangepast?

De Haagse Stemming Vandaag wachten we 112 dagen op het integriteitsonderzoek naar Wybren van Haga. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

De Haagse Stemming

Goedemorgen! De Kamer oordeelt over de oplossing voor de inlichtingenwet. Minister Koolmees wil een flexibeler ontslag en de SGP wil het gezin terug in de hoeksteen.

ZELFSTUDIE: Na vijf maanden praten is er een akkoord. Of beter gezegd: er is ‘vertrouwen’. Hogescholen en universiteiten mogen namelijk zelf beslissen hoe zij hun onderwijs verbeteren, schrijft het AD. Dáár moet het geld dat vrijkwam door het afschaffen van de basisbeurs naar toe, vinden minister Ingrid van Engelshoven en onderwijsorganisaties. Zo kan de ene school kiezen voor meer docenten en de ander voor extra studentenbegeleiding. Behalve ‘vertrouwen’ is er nog een pleister op de wond van de afgeschafte basisbeurs: een investering in onderwijs, oplopend tot minimaal een half miljard per jaar in 2023.

FLEXONTSLAG: Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil werkgevers extra mogelijkheden geven om mensen te ontslaan. Niet alleen bij officiële ontslaggronden - zoals langdurig wegblijven - maar ook bij een ‘optelsom van omstandigheden’ moeten werkgevers van hun personeel af kunnen. Werkgevers mogen daarnaast in plaats van twee, drie tijdelijke contracten geven. De werknemer moet wel vanaf de proefperiode al recht krijgen op ontslagvergoeding. De plannen van Koolmees gaan nog in internetconsultatie, maar zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zijn nu al kritisch. Werkgevers vinden tijdelijke arbeid met deze plannen veel te duur, werknemers zien de ‘lange onzekerheid’ niet zitten.

INTELDEBAT: Heeft het kabinet genoeg gedaan met het ‘tegen’ van bezorgde burgers over de inlichtingenwet? Daarover debatteert de Tweede Kamer vanmiddag. De kleine wetswijzigingen zullen vermoedelijk door D66 als grote winst worden verkocht. De uitslag is niet genegeerd, maar het CDA zal vast weer zeggen vooral blij te zijn dat de wet ‘gewoon’ op 1 mei ingaat. Al is van uitstel vanwege het referendum volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken helemaal nooit sprake geweest. De positie van de PVV is interessant: Wilders zei in november dat de wet van tafel moest bij een ‘tegen’. Eerder stemde de partij in beide Kamers vóór - vanwege terrorismebestrijding. Verder was de PVV vooral oorverdovend stil tijdens de campagne.

INTELDEBAT II: Voor de wet zal het debat vandaag weinig meer uitmaken. Maar het ‘tegen’-kamp in de Kamer is verdeeld over hoe serieus de bezorgde stemmers zijn genomen. SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt de bedachte aanpassingen “boterzacht” en “een klap in het gezicht van de tegenstemmer”, zei hij tegen NRC. Hij wees erop dat het op grote schaal aftappen van de kabel gewoon kan doorgaan. GroenLinks is milder. Kamerlid Kathalijne Buitenweg ziet “absoluut verbeteringen”, maar “niet al onze zorgen zijn weggenomen”. Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom sprak wat minder subtiel van “oude wijn in nieuwe zakken”.

KONINGSSCHENNIS: De door de strijd om de inlichtingenwet gekwelde D66’er Kees Verhoeven - van luidste politieke tegenstander naar meest bekritiseerde voorstander - haalt waarschijnlijk een succesje met zijn voorstel om de maximumstraf voor majesteitsschennis terug te schroeven. Het was zijn plan om het beledigen van de koning niet maximaal vijf jaar, maar hooguit vier maanden te laten bestraffen. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie zien hier overigens niks in, maar in het debat bleek Verhoeven een meerderheid te halen met hulp van de oppositie.

MODERN FAMILY: Het moet klaar zijn met de ‘aanvallen’ op het traditionele gezin. Dat vindt, niet verrassend, de SGP. De partij werkt aan een ‘pro-family-netwerk’ dat het aanzien van het klassieke gezin - man, vrouw en kinderen - moet verbeteren. De partij vindt alle aandacht voor meerouderschap of homoseksuele opvoeders te gortig worden. Vijftien christelijke organisaties kwamen in Veenendaal bij elkaar om te praten over hun samenwerking, om een ‘krachtiger lobby’ voor het gezin op te tuigen. Niet alleen de media verdrijven volgens de organisaties het gezin uit de hoeksteen - ook de politiek doet dat, al zou de actie niet specifiek tegen dit kabinet zijn gericht. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop noemde donderdag de Emancipatienota van minister Ingrid van Engelshoven overigens wel een “op onderdelen een griezelig stuk”.

QUOTE VAN DE DAG:

“Waar blijven onze politici en academici?”

Schrijft Tom-Jan Meeus vandaag over Facebook. Hoe hebben we dit bedrijf op een haast weerloze manier zo machtig laten worden, vraagt de columnist zich af. Vandaag en morgen wordt Mark Zuckerberg in het Amerikaanse congres verhoord.