Noodrem op stijging van zorgkosten

Zorginstituut

Zorgministers Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) komen met een wetsvoorstel waardoor het kabinet niet meer verrast kan worden met miljardenstijgingen van zorgkosten waar de politiek geen nee tegen kan zeggen, zoals vorig jaar gebeurde met een investering in de verpleeghuizen van 2,1 miljard euro. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt een bericht hierover in de Volkskrant.

Nadat de Tweede Kamer in 2016 moties had aangenomen dat de verpleeghuiszorg moest verbeteren, stelde het Zorginstituut nieuwe kwaliteitsstandaarden op. Die werden automatisch van kracht, tot grote schrik van politici die de gevolgen niet hadden overzien. Beslissingen van het Zorginstituut en de Nationale Zorgautoriteit bleken onomkeerbaar; en aan kostenstijgingen als gevolg daarvan kon geen limiet worden gesteld. Waar in andere zorgsectoren verzekeraars op de kosten letten, ligt de financiering bij de verpleeghuiszorg rechtstreeks bij de overheid.

Demissionair minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) gaf destijds al aan dat er een ‘noodremprocedure’ moest komen. Die krijgt nu gestalte in de conceptwet van De Jonge en Bruins. Deze geeft het kabinet straks de mogelijkheid in te grijpen als kwaliteitseisen van het Zorginstituut grote financiële gevolgen hebben.

De uitgave van 2,1 miljard euro aan de verpleeghuiszorg, tot 2021, kan niet worden teruggedraaid. Ziekenhuizen en thuiszorg moeten volgens het regeerakkoord nu geld inleveren. Het wetsvoorstel gaat nog voor de zomer naar de Tweede Kamer.