Brieven

Brieven 9/4/2018

Oostvaardersplassen

Selectief verontwaardigd

Zijn de mensen die zondag hebben geprotesteerd bij de Oostvaardersplassen inmiddels allemaal donateur geworden van een stichting of organisatie die de hongersnood van kinderen in Afrika helpt te bestrijden? Zo niet, dan mogen deze actievoerders, die de wet hebben overtreden, allemaal worden gearresteerd en een boete krijgen die naar deze organisaties gaat. Met hun onderbuikgevoelens kunnen ze beter helpen de buikjes van deze kinderen te voeden.

Identiteitspolitiek

Vroeger was het erger

Ron Bormans, bestuursvoorzitter Hogeschool Rotterdam, verwijt in zijn stuk over identiteitspolitiek de volksvertegenwoordiging dat die anders dan vroeger de mensen niet meer verbindt (Opinie, 3/4). Op zichzelf is het al een beetje vreemd dat een pleidooi voor verbinden begint met anderen de schuld te geven van versplintering. Dat is voor verbinden niet zo behulpzaam. Ook is het een welhaast onuitroeibaar misverstand dat politiek vroeger wel een verbindende functie had. Dat had ze wel maar dan toch uitsluitend binnen eigen partij en zuil. In vroeger tijden had de tegenstelling tussen socialisten en anderen een scherpte die nu niet meer voorstelbaar is. In vergelijking met de tijd van de verzuiling is Nederland nu een oase van kalme eensgezindheid. Partijen hebben ook niet de functie om te verbinden. Zij belichamen tegenstellingen en dragen oplossingen aan. Tegenstellingen verdoezelen holt de democratie uit. Los daarvan staat de vraag die Bormans stelt: hoe gaan wij met elkaar om? Inhoud en gedrag door elkaar klutsen is onjuist. Hij wil dat wij ons voorzien van een maatschappelijke grondslag voor de omgang met elkaar. Een echo van de al zo vaak gevoerde discussie over normen en waarden. Tot dusver liep die altijd vast op progressieve vrees voor conservatieve fatsoensrakkerij.

Vuurkorfverbod

Stokende kunstenaars

Verbied vuurkorf, betoogde Ubel Zuiderveld (5/4). Eens! Zie het ateliercomplex Nieuw en Meer. Tonnen aan hout worden daar verstookt. 64 schoorstenen. Dit kunstenaarscollectief, oh zo alternatief, doet qua uitstoot niet onder voor de Hemwegcentrale.

Vuurkorfverbod (2)

Niet meer gezellig zo

Alcohol is slecht voor je, vuurkorven mogen niet meer, houtkachels zijn taboe, de barbecue op hout of kolen mag niet meer, de auto vervuilt, de scooter kan niet meer, en dan de discussie over ons koloniale verleden; negerzoenen, zwarte piet, en ga zo maar door. Onze identiteit als gezellige Nederlander is niet meer, afgenomen door rode populisten die tegenwoordig zo weinig stemmen krijgen dat ze wild om zich heen gaan slaan.

Leefstijlgeneeskunde

Had ons even gevraagd

Met verbazing lazen wij het opiniestuk van Van Winkelhof, Pijl en Vliegenthart (3/4), respectievelijk econoom, arts en oud-bewindspersoon. Zij stellen dat veranderingen in leefpatronen als eten, slaap en beweging tot grote gezondheidswinst en kostenreductie leiden. NRC zelf verwijst in de online publicatie naar achtergronden over de positieve invloed van goede nachtrust, het belang van slank blijven en de gevaren van suiker. Stuk voor stuk onderwerpen waarin gedrag centraal staat. Leefstijl is gedrag en leefstijlverandering is gedragsverandering, maar het woord gedrag komt in het hele opiniestuk niet voor. Binnen de groep ondertekenaars is zelfs geen enkele gedragswetenschapper te ontdekken. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat er steeds weer opnieuw veel te makkelijk wordt gedacht over gedragsverandering. Alsof er niet meerdere uitstekende onderzoeksgroepen zijn waarbinnen gedragswetenschappers en psychologen kennis over gedrag en verandering van dat gedrag samenbrengen in effectieve interventies zoals ‘Keer Diabetes2 om’, waarin coaching centraal staat. Schoenmakers blijf bij jullie leest en zoek samenwerking met gedragsdeskundigen in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden.


Hoogleraren Toegepaste Psychologie, Universiteit Maastricht