Kwart van de studenten heeft burn-outklachten

De Hogeschool Windesheim ondervroeg ruim 3.000 van haar studenten naar hun psychische gezondheid.

Foto Koen Suyk/ANP

Een op de vier studenten in het hoger onderwijs heeft burn-outklachten. Dat blijkt zaterdag uit een onderzoek van Hogeschool Windesheim onder 3.134 studenten van de hogeschool. De klachten leiden tot emotionele uitputting. Veel van hen geven aan dat hierin prestatiedruk een belangrijke factor is.

Ter vergelijking: volgens cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS onder ruim 46.000 werkende Nederlanders kampten in 2015 en 2016 ongeveer 1 op de 7 werknemers met burn-outklachten. Maar daar zaten thuiszitters dus niet bij.

Lees ook: Burn-out lijkt veel voor te komen, maar wat is het nu eigenlijk?

Het is het vijfde jaar achtereen dat Windesheim de psychische gezondheid van studenten en hun studievoortgang onderzoekt. Bijna 69 procent van de studenten geeft aan dat zij vaak tot zeer vaak druk om te presteren ervaren. Een jaar eerder, in 2016, was dat nog 62 procent. Volgens ruim 60 procent van de studenten is de prestatiedruk toegenomen. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het eerste grootschalige onderzoek naar de mentale gesteldheid van studenten, samen met onderzoeken aan de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam.

Angst, depressie en suïcide

Promovendus Jolien Dopmeijer ondervroeg de studenten ook naar angst- en depressieklachten. Bij 14,4 procent van de ondervraagden waren deze klachten ‘ernstig’, bij 38,9 procent ‘licht’ tot ‘matig’. Overigens gaf 46,7 procent van de respondenten aan niet tot nauwelijks angst of depressie te ervaren.

Ook blijkt uit het onderzoek dat bij één op de vijf studenten risico op zelfdoding bestaat. Zij hebben suïcidale gedachten, een poging tot zelfdoding ondernomen of ooit een plan gehad zichzelf te doden. Het zelfmoordrisico onder studenten is niet eerder onderzocht.

Actieplan

Het onderzoek van Dopmeijer bevatte ook de vraag ‘Ervaar jij psychische problemen?’. Op die vraag antwoordde 37,5 procent van de ondervraagden ‘ja’. Onder ‘psychische problemen’ werd in het onderzoek bijvoorbeeld (faal)angst, ADHD, eetstoornissen, somberheid of ‘niet lekker in je vel zitten’ verstaan. Iets meer dan de helft van hen heeft geen professioneel contact met de school hierover, iets minder dan de helft wel.

In 2016 trokken studentenpsychologen al aan de bel over de wachttijden voor psychologische hulp in het hoger onderwijs, terwijl de behoefte aan psychische hulp groeit. Volgens de psychologen is de vraag groter geworden omdat er meer tempo moet worden gemaakt met de studie. Met de invoering van het leenstelsel is de druk op studenten hoger geworden om op tijd af te studeren.

Lees meer over de toenemende geestelijke nood onder studenten: Studenten lijden onder keuzestress en prestatiedruk

Niet geheel toevallig verscheen deze zaterdag, Wereldgezondheidsdag, ook het Actieplan Studentenwelzijn van het Netwerk Studentenwelzijn, een samenwerkingsverband van meer dan dertig partijen, waaronder de Hogeschool Windesheim, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en studentenartsen van de HvA en de UvA.