Handhaving

Overlast op de Wallen neemt toe: leefbaarheid gaat achteruit, zeggen bewoners, ondanks inzet politie en gemeente

Het aantal meldingen van overlast op de Wallen is de afgelopen maanden flink toegenomen. Dat blijkt uit de vierde tussentijdse rapportage van het Binnenstad Offensief. In de periode van september tot en met december 2017 werd op de Wallen 581 keer melding gemaakt van overlast door personen of groepen. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dat nog 325 keer.

Het Binnenstad Offensief is een gezamenlijk handhavingsteam van de gemeente Amsterdam en de politie en sinds het begin van 2016 actief op de Wallen. Het team richt zich op het aanpakken van de grootste problemen in dit gebied: zakkenrollerij, drugs, overlast door drukte. Volgens de gemeente is de stijging in meldingen van overlast mogelijk te verklaren door het feit dat het maken van zo’n melding met het Offensief eenvoudiger is geworden, maar kan het ook zo zijn dat de overlast simpelweg toeneemt. In de tussentijdse rapportage geven de bewoners overigens wel aan dat ze ontevreden zijn over de meldingsprocedure: die zou te lang duren, en de daadwerkelijke handhaving zou op zich laten wachten. Bijna de helft van de bewoners geeft in een enquête in de tussentijdse rapportage aan dat de leefbaarheid op de Wallen de afgelopen maanden verslechterd is – ondanks het Offensief.

Ondertussen blijkt uit cijfers die in de rapportage zijn opgenomen dat de drukte in de binnenstad blijft toenemen met 4 procent per jaar. Op de Wallen is dat zelfs 6 procent.