Brieven

Brieven 7/4/2018

Meerderheidsbesluit

Plato heeft gelijk

Maurits Willemen besprak in zijn brief van 3 april de reactie van het kabinet op de referendumuitslag. De regering stelt dat er iets mis ging in de campagne, en zodoende dat de burger zich heeft vergist in zijn tegenstem. Willemen: „Dat is een omkering van de waarheid. De burger heeft altijd gelijk”. Met dat laatste zal hij bedoelen: ‘de meerderheid heeft altijd gelijk’.

Maar een meerderheidsbesluit is niet per se democratisch. De democratie berust op een aantal waarden, zoals vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een meerderheidsbesluit dat daar inbreuk op maakt, zoals bijvoorbeeld het idee dat per meerderheid de sharia ingevoerd kan worden, is geen democratisch besluit. Ook niet elke vorm van beslissen is democratisch. Besluiten horen tot stand te komen na debat over aanpassingen, verzachtingen, compensaties, en uitzonderingen, vooral in het belang van minderheden; pas daarna kan men, als er geen volledige overeenstemming is bereikt, als ultimum remedium, een besluit nemen bij meerderheid. Bij referenda bestaat er geen overlegmogelijkheid, daar wordt iedere kwestie, hoe delicaat ook, teruggebracht tot een bot ja of nee.

Dan creëert men, zoals John Stuart Mill heeft gezegd, en vóór hem Plato, een dictatuur van de meerderheid. En dát gelijk van de burger gaat mij te ver.

doorslikken pil

Het blijft maatwerk

In het artikel ‘Van anticonceptie tot lifestyledrug’ (30/3) suggereert redacteur Ellen de Bruin dat huisartsen nog niet op de hoogte zijn van de risico’s op lange termijn ten aanzien van het continu doorslikken van de pil. De NHG-richtlijn dateert immers van 2011. Voor de zevende druk van het boek Kleine kwalen in de huisartspraktijk herschreef ik onlangs het hoofdstuk ‘Uitstel van de menstruatie’. Uit twaalf recente studies blijkt dat het veilig is om de pil continu door te slikken. Er zijn niet meer bijwerkingen of nadelige effecten gerapporteerd (zoals trombose). Helaas zijn er geen studies gedaan met een follow-up van meer dan een jaar, maar de ervaring leert dat vrouwen tegen die tijd al doorbraakbloedingen hebben gehad, waardoor ze een stopweek moesten inlassen. Doorslikken is dus veilig, en zorgt voor minder bloedingsdagen. Wel komen de bloedingsdagen onverwacht, en dat vinden andere vrouwen weer vervelend. Een en ander staat overigens ook in een andere behandelrichtlijn voor huisartsen van 2016, ook te vinden bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Anticonceptie is maatwerk, maar uw huisarts staat vast altijd open om daar met u over te praten en u daar meer informatie over te geven.


Waarnemend huisarts, onderzoeker

Schorsing raadslid

U gaat hier niet over

„Wat de lokale politiek nodig heeft, is een goed uitgeruste raad met kennis van zaken van het politieke spel”, schreef Erika Spil, wethouder te Bunnik, in Waak voor amateurisme met zoveel lokalo’s in de raad (4/3). „Raadsleden die zich niets gelegen laten liggen aan politieke spelregels zouden geschorst moeten kunnen worden.” Deze opvatting siert haar niet. Het roept de vraag op of zij het uitgangspunt van ons democratisch bestel, waarin de door burgers gekozen volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan is, voldoende respecteert. Een gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester is mans genoeg haar eigen kwaliteit te bewaken, daar staat een wethouder buiten. En om ‘schorsen’ als mogelijkheid te noemen in relatie tot lokalo’s, doet afbreuk aan de inzet van de vele betrokken burgers in het land.

5 mei

Eer de Russen

Vorig jaar bekroop mij een ongemakkelijk gevoel toen ik de uitbundige jaarlijkse 5 mei-viering aan de Amstel volgde. Nu de volgende viering nadert bekruipt mij opnieuw dat gevoel. Omdat het een beladen onderwerp is, merk ik weerstand om het aan te kaarten. Toch een poging: tijdens de laatste viering werden onder aanwezigheid van onze koning en koningin vlaggen uitgerold van „alle landen” die samen waren opgetrokken tegen de bezetter. Eén vlag was er niet bij: die van Rusland. Er zullen vast redenen zijn om deze vlag niet te tonen, maar daarmee wordt wel het offer van de Russische samenleving genegeerd. Vrijwel elke Russische familie verloor geliefden (ruim 20 miljoen). Dat zij genegeerd worden op deze dag zit mij dwars.

Zelf getrouwd met een Russische vrouw maakt dat ik met regelmaat berichten uit de binnenkant van de Russische samenleving te horen krijg. Deze zijn vooral gebaseerd op angst en onzekerheid. Wat gebeurt er allemaal en wat is nu waar? Van een schamel inkomen moeten boodschappen gedaan worden die door de westerse sancties alleen maar duurder worden. Misschien is 5 mei wel een geschikt moment om elkaar voor één keer te vrijwaren van al dat onderlinge wantrouwen en deze dag tot Dag van de Internationale Vergeving om te dopen. Waarin een klein land groot kan zijn.

Sociale werkplaats

PvdA, reageer eens

Sociale werkplaatsen bieden aan duizenden mensen met een arbeidshandicap beschut, aangepast werk en vooral zingeving. Deze sociale werkplaatsen worden nu in een rap tempo gesloten als gevolg van de Participatiewet die staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) in 2015 invoerde. In Zembla (4/4) hoorden we Klijnsma op archiefbeeld jubelen: „Het is veel beter voor deze mensen als ze volwaardig in de maatschappij mee kunnen doen. Er komen vijftigduizend arbeidsplaatsen voor deze mensen, dat heb ik met de werkgevers afgesproken.”

Uit dezelfde reportage bleek dat er na drie jaar van deze vijftigduizend arbeidsplaatsen nog maar 735 gerealiseerd zijn. „Het was illusiepolitiek van mevrouw Klijnsma”, aldus deskundigen. „Duizenden mensen zitten weer doelloos thuis of verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst.” Zembla vroeg Klijnsma, inmiddels commissaris van de koning, om commentaar op het mislukken van haar wet. Ze wenste vanuit haar huidige positie niet te reageren. Bah, wat laf, de rode regentes wenst vanuit haar verheven pluche niet meer te reageren. En de PvdA-leiding zich maar verwonderd afvragen waarom alle verkiezingen voor de partij zo desastreus verlopen.

Correcties en aanvullingen

Vintage stoel

Bij het artikel Vintage design voor een prikkie, kan dat nog? (Het Blad, 7 april) staat in het fotobijschrift dat de Revolt-stoel van Friso Kramer (1953) is afgebeeld. Dat klopt niet, het is de Result-stoel, van Friso Kramer en Wim Rietveld (1958).