Natuurgebied

Meerderheid grote grazers gestorven

Meer dan de helft van de grote grazers in natuurgebied de Oostvaardersplassen heeft de winter niet overleefd. Van de ruim 5.200 edelherten, paarden en runderen zijn er bijna 3.000 niet meer in leven, meldt Staatsbosbeheer. Vorige winter stierven tot mei in totaal 813 dieren. De grazers die het niet overleefden, zijn voor een groot deel afgeschoten. Staatsbosbeheer doet dat bij dieren die de winter naar verwachting niet zullen overleven. Afgelopen maanden is veel te doen geweest om het lot van de dieren in het gebied. Actievoerders protesteerden tegen het niet bijvoeren van de dieren, wat zij zagen als onoverkomelijk dierenleed. (NRC)