Brieven

Brieven 6/4/2018

Cambridge analytica

Tirannen teren op media

Rosanne Hertzberger stelt in haar column in NRC (31/3) dat de invloed van Cambridge Analytica hogelijk overdreven is (en mogelijk een vorm van wishful thinking), omdat ook vóór de komst van data en algoritmes demagogen aan de macht wisten te komen. Vreemdelingenhaat en wantrouwen in de gevestigde orde is immers van alle tijden, zegt ze. De vergelijking met de opkomst van het fascisme ligt voor de hand, maar Hertzberger vergeet dat de propagandamachine van Hitler – nieuw in die tijd – hierbij van immense invloed was. Joden werden afgeschilderd als slangen of ratten, die dus verdelgd moesten worden. Iets soortgelijks vond plaats bij de genocide in Rwanda. De Tutsi’s verspreidden ‘kennis’ om de geesten van de bevolking rijp te maken voor de afslachting van de Hutu’s. Lessen uit de geschiedenis zijn vaak dubieus, maar deze les is duidelijk. Laten we die niet vergeten.

Staatsrekeningen

Overheid, leer van ons

Minister Hoekstra (Financiën, CDA) die moet afzien van vergaande maatregelen tegen buitensporige topsalarissen bij de banken, en in plaats daarvan minder ingrijpende opties verkent, zegt in een interview met NRC dat er geen juridische grond is om alle staatsrekeningen bij ING weg te halen (Banken moeten vooraf rekenschap gaan geven, 4/4). Duidelijke taal, maar zou de minister toch niet een sterk signaal kunnen geven door rekeningen te openen bij ideële banken waar het topsalaris beperkt blijft tot ongeveer acht keer het laagste loon? Daarbij is bankieren daar duurzaam en transparant, vermijdt het derivaten en is het gericht op financiering van organisaties die een positieve impact hebben op mens, samenleving en milieu. De voorgenomen salarisverhoging van 50 procent voor Hamers heeft particuliere klanten van ING naar ideële banken doen overstappen. Laat je er door inspireren, overheid.

NIEUWBOUW in de polder

Niemand wil er wonen

Waarom begint voormalig Rijksbouwmeester Prof. ir. Tjeerd Dijkstra steeds over bouwen in de Purmer (Bouwen in het groen? Een schijndiscussie, bijlage Amsterdam, 31/3)? Dat hij railverbindingen wil doortrekken en ruimte rond OV-knooppunten beter wil benutten, daar kan ik in mee gaan. Maar niet de Purmer. Een station is daar in geen velden of wegen te bekennen en vereist dat dure rails worden aangelegd. Bovendien wil niemand er wonen. Om discussies met belanghebbenden te vermijden (Tjeerd Dijkstra is directeur van stichting Purmermeer), heeft de Provincie Noord-Holland samen met de Metropool Regio Amsterdam onderzoek gedaan naar waar mensen willen wonen en alle beschikbare locaties op rij gezet. Er is ruimte voor circa 245.000 nieuwe woningen. Aan nieuwe Vinexwijken in de polder is geen behoefte, ze hebben niet de voorkeur van woningzoekenden en niet van gemeenten.


Woordvoerder wonen D66 Noord-Holland

Gaswinning groningen

Gratis geld bestaat niet

Michael van der Lubbe schrijft in de brieven (4/4) dat het onzinnig is de gaswinning naar nul terug te brengen. Twaalf miljoen kuub winnen zou ook veilig zijn, waardoor de misgelopen inkomsten, en de verhoogde belasting die hij moet betalen, enkel zou dienen voor de subjectieve veiligheidsbeleving van Groningers. Maar het is helemaal niet zeker of twaalf miljard kuub veilig is. Er is eenvoudigweg onvoldoende historische data en geen vergelijkingsmateriaal. In het verleden werd gedacht dat er geen risico’s waren op aardbevingen. Dat pakte anders uit. Het gaat dus om werkelijke onveiligheid. Daarbij is de voorraad gas eindig en had het nooit als structurele opbrengst in de rijksbegroting moeten komen. Jarenlang waren er hierdoor lagere belastingheffingen en/of meer overheidsuitgaven. De 280 miljard euro aan reeds gewonnen gas was een tijdelijk extraatje dat ten goede is gekomen aan heel Nederland. Op die inkomsten blijven rekenen, is alsof je 50 euro op straat vindt, er een langjarig telefoonabonnement mee afsluit, en vervolgens klaagt dat je je rekeningen niet meer kan betalen.