Bouw

Goed jaar Dura Vermeer vanwege aantrekkende markt

Dura Vermeer heeft vorig jaar geprofiteerd van de aantrekkende markt voor bouwprojecten. De Nederlandse bouwer sloot 2017 af met een hogere omzet en winst dan het jaar daarvoor, blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf heeft gepresenteerd. De grote vraag naar nieuwbouwwoningen is een van de voornaamste aanjagers van de groei. Het bouwconcern meldt een omzet van bijna 1,2 miljard euro, tegen circa 1,1 miljard in het jaar daarvoor. De winst steeg nog sneller. Waar Dura Vermeer in 2016 9,1 miljoen overhield onder de streep, staat daar voor het boekjaar 2017 een bedrag van 17,1 miljoen euro. De activiteiten voor woningbouw zorgden voor de grootste groei aan inkomsten. Het onderdeel hengelde in 2017 ruim 478 miljoen euro binnen, tegen 376 miljoen in het jaar daarvoor. (ANP)