Bier

Trappisten winnen rechtszaak

Waalse trappisten hebben een rechtszaak gewonnen tegen kalkmultinational Lhoist over een omstreden pompvergunning. De Belgische Raad van State besloot eerder deze week de vergunning te schorsen waarmee het bedrijf in Rochefort grondwater mocht oppompen uit een bepaalde bron.

De monniken van de abdij van Notre-Dame de Saint-Rémy gebruiken het water uit de Tridaine-bron om hun bier te brouwen.

Lhoist wil al jarenlang proefboringen uitvoeren in de waterhoudende kalklaag onder zijn steengroeve bij de stad. Het bedrijf wil de kalkgroeve uitdiepen, omdat die in 2022 volledig ontgonnen zal zijn, meldt De Standaard. Omdat de watertoevoer voor de stad en de abdij in gevaar zou komen wanneer de groeve wordt uitgediept, stelde Lhoist voor om dieper gelegen water op te pompen. Dat zou geen invloed hebben op de waterkwaliteit. De paters vreesden echter dat de smaak van het water, en daarmee die van hun bruine bier, zou worden aangetast door de boringen.

De raad oordeelt nu dat hun bezwaar gegrond is. Voor het brouwen van een trappistenbier zijn strenge regels vastgelegd door de cisterciënzer orde. Het bier moet onder toezicht van monniken binnen de muren of in de nabijheid van een abdij gebrouwen worden. (NRC)