Trappisten winnen rechtszaak tegen kalkmultinational

De brouwers van Rochefort vreesden dat de smaak van hun bier zou worden aangetast als de Belgische multinational Lhoist proefboringen zou doen.

Foto iStock

Waalse trappisten hebben een rechtszaak gewonnen tegen kalkmultinational Lhoist over een omstreden pompvergunning. De Belgische Raad van State besloot eerder deze week de vergunning te schorsen waarmee het bedrijf in Rochefort grondwater mocht oppompen uit een bepaalde bron.

Het water uit de Tridaine-bron wordt door de monniken van de abdij van Notre-Dame de Saint-Rémy gebruikt om hun bier te brouwen. Lhoist wil al jarenlang proefboringen uitvoeren in de waterhoudende kalklaag onder zijn steengroeve bij de stad. Het bedrijf wil de de kalkgroeve uitdiepen, omdat deze in 2022 volledig ontgonnen zal zijn, meldt De Standaard.

Omdat de watertoevoer voor de stad en de abdij in gevaar zou komen wanneer de groeve wordt uitgediept, stelde Lhoist voor om dieper gelegen water op te pompen. Dat zou geen invloed hebben op de waterkwaliteit. De paters vreesden echter dat de smaak van het water, en daarmee die van hun bruine bier, zou worden aangetast door de boringen. De raad oordeelt nu dat hun bezwaar gegrond is.

Strenge regels

Voor het brouwen van een trappistenbier zijn strenge regels vastgelegd door de Cisterciënzer Orde. Het bier moet onder toezicht van monniken binnen de muren of in de nabijheid van de abdij gebrouwen worden.

Daarnaast mag de brouwerij geen winstoogmerk hebben; met de opbrengsten wordt alleen het levensonderhoud van de monniken en het onderhoud van de abdij betaald. Op dit moment mogen maar elf brouwerijen ter wereld het trappistenkeurmerk dragen. De meeste abdijen staan in België. Nederland heeft ook twee trappistenbrouwerijen in Noord-Brabant.

Correctie (5 april 2018): in een eerdere versie van dit bericht stond “Cisterciënzers Orde” in plaats van “Cisterciënzer Orde”. Ook werd vermeld dat er twaalf bieren zijn die zich trappist mogen noemen. Het gaat om elf brouwerijen die het keurmerk mogen dragen. Er is nog een twaalfde brouwerij die officieel wel een trappistenproduct maakt, maar het ATP-logo niet mag voeren.