Een Tesla rijden is straks stukken duurder

Elektrisch rijden De nieuwe belastingregels pakken ongunstig uit voor nieuwe én oude Tesla’s. Straks verdwijnen de auto’s, inclusief subsidies, naar het buitenland.

Illustratie Marien Jonkers

Elektrisch rijden is beter voor het klimaat. Dat vindt ook de overheid die dat – heel Nederlands – regelt met een zwieper aan de belastingknoppen.

Maar – ook heel Nederlands – wel met mate. En dat merken Teslarijders. Zij begrijpen inmiddels: het leasen van een Tesla wordt een stuk duurder. Van een nieuwe, maar ook van een tweedehands. De belastingregels veranderen met ingang van volgend jaar zo dat veel Teslarijders honderden euro’s per maand extra kwijt zijn. De kans bestaat dat tweedehands Tesla’s naar het buitenland worden geëxporteerd – auto’s die ooit met duizenden euro’s milieusubsidie zijn aangeschaft.

Lees ook: Westerse elektrische auto is straks made in China

Het draait allemaal om bijtelling – het percentage van de waarde van je auto dat je bij je inkomen moet optellen als je een zakelijke auto privé gebruikt. Bijtelling is nogal bepalend voor Tesla, want de meeste bezitters rijden een leasebak.

Omdat de overheid het klimaat wil beschermen, geldt voor ‘nul-uitstoot-auto’s’ een heel laag bijtellingstarief van 4 procent. „We behouden de fiscale stimulering van nulemissievoertuigen”, schreef Eric Wiebes nog in 2015 als staatssecretaris voor Financiën (VVD) in de Autobrief II, het document met belastingregels voor auto’s.

Maar in hoeverre moet de overheid het rijden van Tesla’s, die dure sportwagens voor de happy few, eigenlijk subsidiëren? Niet al te veel, vond Wiebes. Voor de eerste 50.000 euro van de aanschaf van je elektrische auto mag je nog steeds 4 procent rekenen. Maar voor de rest moet je straks 22 procent bijtellen. Voor een Tesla van een ton scheelt dat per jaar zo’n 6.500 euro.

Dat is tegenvaller één. Twee is de wijziging van het overgangsrecht. Dat moet anders, omdat het soms oudere, onzuinigere auto’s op fossiele brandstoffen bevoordeelde.

Complexe som pakt slecht uit

Die draai aan de knop pakt vooral slecht uit voor tweedehands Tesla’s. Voor de bijtellingsconnaisseur: vanaf 1 januari 2019 moet je bij het afsluiten van een tweede lease elk jaar de bijtelling opnieuw berekenen volgens de dan geldende regels. Dat houdt in dat je moet uitgaan van de tarieven die golden toen je de auto aanschafte. En dat je op de 50.000-euro-grens stuit. Want ook al is je auto oud, de cataloguswaarde geldt.

Lees ook: Ook een Tesla in rust kan zijn bijdrage leveren aan duurzaamheid

Tesla-pioniers merken dit. In 2013 en 2014 kwamen in Nederland de eerste, dure Model S-auto’s op de markt, volgens autoblad Autoweek 2.633 stuks in totaal. In die jaren gold een hoger bijtellingstarief. Als deze auto’s straks vijf jaar oud zijn, betalen de eigenaren er (via een complexe rekensom) gemiddeld 16 procent bijtelling. Dat is veel meer dan het nu is, en bovendien een paar procentpunten meer dan wat de lease van een nieuwe Tesla kost.

Wie wil dit? Omdat Tesla’s vrij waardevast blijken, is er nog geen levendige tweedehandsmarkt voor particulieren. De verwachting is dat de auto’s naar het buitenland gaan, terwijl de aankoop destijds zwaar gesponsord is met milieu-kortingen. Toch is autobranchevereniging RAI niet tegen de wijziging. „We zouden graag zien dat het geld wat hiermee wordt bespaard ten goede komt aan kleinere elektrische auto’s.”