Brieven

Brieven 5/4/2018

Seksuele vrijheid

Niet-onderhandelbaar

Met verbazing las ik het betoog van hoogleraar Marli Huijer (Voel je vrij om de liefde te doen, 31/3) waarin ze pleit voor het loslaten van seksuele identiteit. Het gaat er niet om wat je bent, hetero, homo, bi, queer of interseksueel, maar dat je ‘zonder gareel’ kunt beminnen wie je wil. Identificatie zou belemmerend werken omdat de Nederlander daar moralistisch en beperkend op reageert. Volgens mij is dit laatste totaal onbewezen maar dit standpunt mag Huijer uitdragen. Ik ondersteun ieder pleidooi voor totale seksuele vrijheid. Haar argumenten verbijsterden me echter. Ze schrijft dat in Nederland de gelijke rechten van anders geaarden erg goed zijn beschermd. Ze vervolgt: „Partijen als VVD en PVV zien seksuele vrijheid van homo’s en vrouwen zelfs als een van ‘de kernwaarden van onze cultuur’. Over die waarden valt wat hen betreft niet te onderhandelen.” Pardon? Seksuele vrijheid voor vrouwen en homo’s is volgens Huijer „tot een politieke splijtzwam gemaakt: nationale overheden, politieke partijen en burgers gebruiken de inbreuk daarop steeds vaker om andere culturen, religies en politieke systemen als minderwaardig weg te zetten. Of om mensen uit andere culturen te discrimineren en buiten te sluiten.” Bedoelt Huijer nu dat partijen als de PvdA, D66 en GroenLinks wel willen onderhandelen over deze gelijke rechten om intolerante religieuze minderheden tegemoet te komen? Huijer is op dit punt wat mij betreft de weg kwijt. Ze wil via Foucault uiteindelijk naar een nieuw soort ‘beminnen’, gebaseerd op de decadente, bandeloze orgieën van de Griekse Oudheid, en verwijt ons tegelijkertijd dat wij bestaande seksuele rechten en vrijheden willen beschermen.

Ikje

Ook voor jongens

Naar aanleiding van het ‘Ikje’ in NRC Handelsblad met de titel Ezeltje prik (3/4) wil ik graag onder de aandacht brengen dat de ‘prik tegen baarmoederhalskanker’ ook zinvol is bij jongens omdat de Humaan Papilloma Virus (HPV)-vaccinatie ook andere vormen van kankers kan voorkomen: anuskanker, peniskanker en kanker in de mond en keel.


arts-microbioloog in opleiding.
arts-microbioloog.

Commentaar

Vraag het de rechter wèl

Wat een helder, feitelijk artikel met goede uitleg over hoe het in de Nederlandse rechtsstaat werkt (Debat over inperken van één imam gaat verkeerde kant op, 31/3). U eindigt met een vraag die ik ook steeds heb: waarom worden de uitspraken van imam Fawaz Jneid niet gewoon voorgelegd aan de rechter?