onderzoek

Orkaan Maria kostte aanzienlijk meer levens op Puerto Rico

Het aantal dodelijke slachtoffers van orkaan Maria op Puerto Rico is minstens vijftien maal hoger dan gedacht. Het officiële dodental van de storm die in september 2017 over het eiland raasde, was vastgesteld op 64 maar uit onderzoek blijkt dat het daadwerkelijke aantal rond 1.085 ligt. In december meldde The New York Times al dat de storm aan veel meer mensen het leven had gekost, nu is dit wetenschappelijk bewezen, aan de Pennsylvania State University. Het Department of Public Safety, een overheidsbureau, telde 64 doden. Volgens Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, is de lage inschatting te wijten aan gebrekkige kennis; het bureau telde indirecte doden niet mee, zoals patiënten in ziekenhuizen die overleden toen de stroom uitviel. (NRC)