Kajsa, Mika en de anderen

Ewoud Sanders

Woordhoek

Onlangs maakte ik kennis met een meisje dat Ildi heet. Omdat ik die naam nooit eerder had gehoord, vroeg ik naar de herkomst ervan. Het bleek dat haar moeder Ilonka heet en haar vader Dirk. Door de eerste letters van hun voornamen te combineren was de naam Ildi ontstaan. Bovendien heeft Ilonka een Hongaarse achtergrond en in Hongarije is Ildi een veelvoorkomende voornaam.

Ooit waren dergelijke voornaamcombinaties heel gewoon. Bij Germaanse stammen, aan het begin van onze jaartelling, konden vader Hildebrant en moeder Gertrud hun zoon Gerbrant en hun dochter Hiltrud noemen. De gewoonte is er nog bij zomerhuisjes (Hannemart), binnenvaartschepen (Marjoh) en organisaties (Janivo Stichting), maar ik dacht dat dit voor mensennamen uit de mode was geraakt. Een oproep op Twitter leerde me dat ik me had vergist.

Benieuwd hoe vaak een bepaalde naam voorkomt? Vul hieronder een naam in en deel:

De onderstaande voornaamcombinaties, een selectie uit de namen die mij werden toegestuurd, zocht ik na in de Nederlandse Voornamenbank (NVB), een prachtige databank waarin informatie te vinden is over onder meer de populariteit en verspreiding van ruim zeshonderdduizend Nederlandse voornamen. Bij veel namen wordt ook de herkomst verklaard. Interessant vind ik dat de NVB slechts bij één van de dertien voornaamcombinaties de herkomst juist verklaart; bij zes staat geen verklaring en twee voornamen komen helemaal niet in de databank voor.

Hier dertien Ildi-achtige voornamen.

Alja. Dochter van Alex en Janny. Geen herkomstverklaring in de NVB.

Dernic. Zoon van Derk en Nico. Ontbreekt in de NVB.

Desy. Dochter van Denise en Sytse. Geen herkomstverklaring in de NVB.

Eljo. De naam van dit kind van Ellen en Jos wordt in de NVB niet verklaard. Evenmin als de volgende voornaam.

Elvi. Dochter van Ellen en Vincent.

Eran. Volgens de NVB is dit een joodse voornaam, die in het Hebreeuws ‘waakzaam’ betekent. Deze voornaam komt voor in de Bijbel, in Numeri 26:36 („Van Eran stamde het geslacht van de Eranieten af”). Maar er bestaat in Nederland ook een Eran die zijn voornaam dankt aan zijn ouders Erik en Andrea.

Gerhans. Zoon van Gerda en Hans. Ontbreekt in de NVB.

Jari. Volgens de NVB is deze Finse naam een verkorting van Jalmari, de Finse vorm van Hjalmar. Jari is bekend geworden door de voetballer Jari Litmanen. Dat is zonder twijfel juist, maar sommige Jari’s heten zo omdat zij het kind zijn van Jaap en Riet.

Kaj. Volgens de NVB kan deze naam, die populair werd door de Deense dichter en verzetsheld Kaj Munk (1898-1944), zijn afgeleid van de Romeinse voornaam Gaius, maar iemand kende een Kaj die zo heet naar zijn ouders Karin en Jacob.

Kajsa. Het zou mij niet verbazen als de naam Kajsa de komende jaren populair zal worden, met dank aan vicepremier en minister Kajsa Ollongren. Kajsa is de Zweedse vleivorm van Karin, aldus de NVB. Maar het kan ook de dochter van Kaj en Sanne zijn.

Lysanne. Genoemd naar Lysbeth en Anne, zoals ook door de NVB correct wordt vermeld.

Margan is de dochter van Margaretha en Anna, Mika de zoon van Michel en Karina. Beide namen blijven onverklaard in de voornamenbank.

De voorzichtige conclusie lijkt mij dat dit soort voornaamcombinaties moeilijk te duiden zijn voor naamkundigen. Dat is natuurlijk ook wel logisch, want je moet de nodige achtergrondinformatie hebben om ze correct te kunnen verklaren.

Lees ook: Vooral Bijbelse namen waren populair in 2017
schrijft elke week over taal. Twitter: @ewoudsanders