Brieven

Interdisciplinariteit geen bedreiging voor de disciplines

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het pleidooi van de Jonge Akademie voor disciplinaire kennis (Zorgen over snelle groei studies met losse vakken, 25/3) als vereiste voor een succesvolle wetenschappelijke ontwikkeling is niet in tegenspraak met interdisciplinair onderwijs. Het is een bevestiging van het model waar interdisciplinaire bachelors op gestoeld zijn.

Na een brede basis schrijven studenten zowel een interdisciplinaire bachelorscriptie als een scriptie binnen de door hen gekozen discipline. Ze scoren gemiddeld even goed als, of zelfs iets beter dan de disciplinaire bachelorstudenten en stromen door in zowel inter- als monodisciplinaire vervolgmasters. Het grote winstpunt van interdisciplinair beginnen is dat studenten met een open vizier over de grenzen kijken en daarna pas in één paradigma worden ondergedompeld. Daardoor hebben ze van meet af aan inzicht in en respect voor de verschillende disciplines en methoden. Uit ervaring weten we dat de omgekeerde weg vaak lastiger is. Terecht waarschuwt de Jonge Akademie dat de universiteit nog steeds een disciplinair bouwwerk is waar flexibelere schotten tussen de disciplines gewenst zijn. Door de toename van interdisciplinaire opleidingen worden we uitgedaagd om disciplinaire kennis op waarde te schatten én zullen we moeten erkennen dat disciplines niet in beton gegoten zijn. We kijken graag samen met de Jonge Akademie hoe de universiteiten zichzelf opnieuw kunnen uitvinden.


IIS & bachelor PPLE, Universiteit van Amsterdam