Alle puzzels

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 zo in het diagram dat elk cijfer precies één keer voorkomt in elke rij, kolom, de negen vetomrande 3x3 vakken, én de vier grijze 3x3 vakken.

Na het oplossen komt in de cirkels in de leesrichting ‘de oplossing’ te staan, waarbij de letters door cijfers zijn vervangen. Dit is de sleutel om in het diagram zesmaal een ‘ei’ te vinden, één liggend en vijf staand. Eitje!

© Peter Ritmeester PZZL.com

Sudoku
Alle Sudoku's