Het definitieve paaseitjes-synchronisatievoorstel

gidst u wekelijks langs de valkuilen van het moderne leven.


Correctie (18 april 2018): In een eerdere versie van deze column werd de langoorbuideldas aangeduid met de Engelse term dilby. De juiste benaming in die taal is bilby. Dat is hierboven aangepast.