Asielbeleid

COA sluit elf locaties voor asielopvang; 250 banen weg

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit elf asielzoekerscentra. Met de sluiting verdwijnen naar schatting 250 arbeidsplaatsen. Het COA verwacht dat het vooral om mensen met tijdelijke contracten zal gaan. Het aantal opvangplaatsen wordt voor einde van dit jaar teruggebracht van 31.000 naar 27.000, waarvan 5.000 als reserve. Volgens COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker heeft het sluiten van een asielopvanglocatie „minstens zo veel impact op een lokale samenleving” als het openen ervan. Na de sluiting van de elf locaties blijven er nog 51 azc’s in Nederland open. (NRC)