VO-raad: waarde schooldiploma onder druk

Het huidige examensysteem zou onvoldoende aansluiten op het vervolgonderwijs en de “eisen vanuit de maatschappij”.

Volgens de VO-raad is de waarde van het diploma in het geding.
Volgens de VO-raad is de waarde van het diploma in het geding. Foto Niels Wenstedt/ANP

De VO-raad dringt aan op een aanpassing van de manier van toetsen op middelbare scholen. Volgens de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs sluit het huidige examensysteem niet aan op het vervolgonderwijs en de “eisen die de maatschappij stelt”. Hierdoor zou de waarde van een middelbareschooldiploma afnemen.

Volgens de raad wordt in de bovenbouw te veel tijd besteed aan de voorbereiding op examens. Dit zou ten koste gaan van de inhoud en de diepgang van het onderwijs zelf. Ook zou er te weinig aandacht zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden en persoonsvorming, aspecten die volgens de raad belangrijk worden gevonden in het vervolgonderwijs.

Flexibilisering

De raad vindt dat er meer aandacht moet komen voor diepgang en maatwerk. Daarom pleit de organisatie voor meer examenmomenten per schooljaar. Ook moeten leerlingen die zakken voor hun examens, behaalde vakken mee kunnen nemen naar het volgende schooljaar. De VO-raad pleit bovendien voor meer flexibiliteit in de wet, waardoor scholen meer invloed hebben op de manier waarop zij hun leerlingen toetsen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat verantwoordelijk is voor het maken van de centrale examens, zegt in een reactie dat het op verschillende manieren al bezig is met flexibilisering. Zo ontwikkelt het bestuursorgaan een database met toetsen zodat vmbo-scholen het hele jaar door praktijkexamens kunnen afnemen. Het college zegt de examens “zo nauw mogelijk te laten aansluiten op het gegeven onderwijs”.

Scholen aan zet

Volgens het college zijn scholen zelf aan zet. Pieter Hendrikse, voorzitter van CvTE, meent dat de onderwijsinstellingen “zich kunnen profileren en hun kwaliteiten kunnen etaleren door te investeren in schoolexamens”.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt verschillende opties te bekijken.

“De herziening moet zorgvuldig gebeuren omdat de waarde van een diploma geen onderwerp van discussie moet zijn. Dankzij de examens is een diploma immers overal hetzelfde waard.”