Vlaanderen is duizenden kunstwerken kwijt

Vlaanderen vraagt zich af waar 2.313 kunstwerken in overheidsbezit, waaronder prominente werken, zich bevinden. „Ze zijn ergens, alleen de vraag is waar”, aldus de minister van Cultuur.

Een werk van Paul Delvaux met de titel 'Naissance de Venus' uit 1947.
Een werk van Paul Delvaux met de titel 'Naissance de Venus' uit 1947. Beeld Pictoright

Een madonna van de 15de-eeuwse Zuid-Nederlandse schilder Quinten Metsys, dertien schilderijen van de 19de-eeuwse Belgische schilder Emile Claus. Volgens een inventaris heeft de Vlaamse overheid ze wel, maar waar? Geen idee. Dat meldt een rapport van het Belgische Rekenhof, donderdag besproken in het Vlaams parlement. Vlaanderen is in totaal 2.313 van haar ruim 18.000 kunstwerken kwijt, blijkt daaruit. Het gaat niet om de minsten: De Standaard zag op de lijst van kunstwerken onder meer vijf schilderijen van Paul Delvaux, twee van Pierre Alechinsky en drie beelden van Auguste Rodin staan.

De kunstcollectie ligt verspreid over 1.700 locaties – musea, ministeries, rechtbanken, scholen en depots. Maar de inventarissen zijn zo onzorgvuldig bijgehouden dat sommige kunstwerken volgens de administratie op plekken liggen waar ze allang niet meer zijn. Van sommige bewaarplekken is onduidelijk of ze nog bestaan. De kunstcollectie werd aanvankelijk door de Belgische staat opgebouwd en later bij staatshervormingen overgeheveld naar de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap. Die overgang heeft volgens het rapport voor extra onduidelijkheid gezorgd over wie precies wat beheerde.

Wanbeheer

De oppositie is verontwaardigd over dit „wanbeheer”, maar paniek is volgens minister Sven Gatz (Cultuur) niet nodig. Het is niet zozeer dat de stukken verdwenen zijn, verduidelijkte hij op Radio 1: „Ze zijn ergens, alleen de vraag is waar.” Er wordt al sinds 2011 aan gewerkt alles terug te vinden. „Men mag ervan uitgaan dat de meerderheid nog vindbaar is.” Hij denkt dat veel kunstwerken bij federale instellingen liggen.

Wat de totale waarde van de vermiste kunstwerken is, wilde de minister niet inschatten, maar het moet om miljoenen gaan. Ter vergelijking: een madonna van Metsys staat momenteel voor zo’n 1,5 miljoen euro op de site van Sotheby’s.