Verenigde Staten

Nieuwe volkstelling: wie telt wel mee en wie niet?

Wie niet geteld wordt, telt niet mee. Amerika maakt zich op voor de volkstelling die eens per tien jaar plaatsvindt. Op 1 april moet de vragenlijst voor de volkstelling van 2020 zijn vastgesteld. Zeker 12 staten, merendeels bestuurlijk gedomineerd door Democraten, kondigden dinsdag een gang naar de rechter aan nadat de regering Trump maandag aankondigde een vraag over burgerschap op te laten nemen in die volkstelling. De staten vrezen dat deze vraag ertoe leidt dat grote groepen migranten niet zullen meedoen aan de telling.

Dat is meer dan een statistisch probleem. Op basis van de census wordt circa 675 miljard aan federaal geld over de staten verdeeld, bestemd voor voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs en wegen. Ook heeft het ongeteld blijven van legale en illegale migranten - dat ook zonder een vraag over burgerschapsstatus in eerdere volkstellingen al gebeurde - gevolgen voor het aantal zetels in het Congres; dit krijgen staten immers toebedeeld op grond van hun inwonertal. In de praktijk zou het verminderd tellen van de grote groepen migranten die veelal in Democratisch stemmende staten wonen, volgens critici leiden tot een oververtegenwoordiging van Republikeinse plattelandsstaten in het Congres.

(NRC)