Rabobank behandelde noodlijdend bouwbedrijf onrechtmatig

Volgens het gerechtshof eiste Rabobank van het bouwbedrijf Midreth tijdens de kredietcrisis “excessieve” vergoedingen voor kredietuitbreiding.

De verbouwing van het Stedelijk Museum werd tijdelijk stilgelegd omdat Midreth in financiële problemen kwam.
De verbouwing van het Stedelijk Museum werd tijdelijk stilgelegd omdat Midreth in financiële problemen kwam. Foto evert Elzinga/ANP

Rabobank heeft een noodlijdend bouwbedrijf tijdens de kredietcrisis onrechtmatig behandeld en niet voldaan aan de bancaire zorgplicht die het had voor de onderneming. Dat blijkt uit het arrest dat donderdag gepubliceerd is. Eerder deze week vernietigde het gerechtshof in Arnhem een vonnis van de rechtbank over de zaak uit 2013.

Het bouwbedrijf Midreth - onder meer betrokken bij de verbouwing van het Stedelijk Museum en de bouw van Ziggo Dome in Amsterdam - kwam tijdens de financiële crisis in 2009 in kredietproblemen en ging in 2011 uiteindelijk failliet. Het hof trekt harde conclusies over het handelen van huisbankier Rabobank. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de bank verantwoordelijk is voor het faillissement van Midreth, wat de directeur van het bouwbedrijf Joop Leliveld wel claimt, maar de Rabobank heeft de onderneming in ieder geval gedwongen tot onhoudbare financiële afspraken.

Kredietuitbreidingen tot 20 miljoen

Voor een kredietuitbreiding van 7,5 miljoen euro in 2009 eiste de bank een vergoeding van 2 miljoen euro. Die moest binnen tien maanden terugbetaald worden “hetgeen uiteraard een grote druk op de toch al krappe liquiditeit legde”. Voor een vervolguitbreiding van het krediet - ingelegd door de Rabobank en andere kredietverleners- van nog eens 20 miljoen euro moest een toeslag betaald worden die even groot was als de kredietsom. De bank legde ongeveer 7,5 miljoen euro neer en eiste zo’n 5,6 miljoen euro terug.

Volgens de Rabobank was deze vergoeding terecht vanwege de veronderstelde overwaarde in het onroerend goed en het risico dat de bank liep. Het hof spreekt van “excessieve” vergoedingen die “zeer nadelig” waren voor Leliveld. Een jaar na de kredietuitbreiding ging het bedrijf failliet. Ook werd Leliveld gedwongen op een “ongunstig tijdstip” tegen de symbolische gehele prijs van 1 euro afstand te doen van 60 procent van de aandelen. 22,5 procent ging naar Rabobank, wat de bank “onevenredig grote voordelen” opleverde en waarmee het handelde “in strijd met haar contractuele bancaire zorgplicht”. Volgens het hof heeft Rabobank “misbruik gemaakt van de situatie” waarin Midreth zich bevond.

Rabobank kijkt naar het vonnis

Het verdere schadebedrag wordt in een aparte vervolgprocedure vastgesteld. De advocaat van Leliveld zegt tegenover het Financieele Dagblad dat de claim “minstens 63 miljoen euro” wordt, gelijk aan de taxatiewaarde van het bedrijf in 2010. Het is nog niet duidelijk of Rabobank in cassatie gaat. Een woordvoerder reageert: “We bestuderen het vonnis en beraden ons wat we gaan doen”. Verder wil de bank niets over de uitspraak zeggen.

Leliveld zegt “opgelucht” te zijn na het oordeel van het hof. “Ik heb sinds 2011 geprobeerd een minnelijke oplossing met Rabobank te treffen. Hopelijk dat men daartoe nu eindelijk bereid is.”