Brieven

Problemen trekken zich niets aan van disciplines

De Jonge Akademie maakt zich zorgen over de groei van multidisciplinair onderwijs (Zorgen over snelle groei studies met losse vakken, 26/3). Als de Jonge Akademie bestaat uit heel goede monodisciplinaire wetenschappers, moeten we ons als samenleving dan veel aantrekken van hun preken voor eigen parochie? Diepe specialisten in de ivoren toren der wetenschap zijn nuttig en ze willen over de grenzen van hun vakje kijken. Maar de echte problemen waarmee onze samenleving worstelt, trekken zich niets aan van grenzen tussen disciplines. Ze vragen ook grotendeels om andere methoden voor probleemoplossing dan de disciplinaire methoden. Het gros van de academische afgestudeerden, zeker in rechtskunde, geneeskunde, techniek en mijn vak bedrijfskunde, gaat met deze echte problemen aan de slag en zal in hun academische beroepsopleiding daarmee moeten leren omgaan.

De gedachte dat een universiteit alleen onderzoekers opleidt was mijns inziens al achterhaald voor de leden van de Jonge Akademie waren geboren. Hoog tijd om de universiteit op te splitsen: een klassiek deel met veel tijd voor onderzoek en wat onderwijs-aan-toekomstige-onderzoekers en een beroepsgerichte academie die qua inhoud en niveau echt meer biedt dan de hogere beroepsopleidingen.