Energiesector wil snelle vervanging huidige cv-ketels

Manifest Installateurs, energiebedrijven en milieubeweging pleiten voor de uitbanning binnen drie jaar van de gasgestookte cv-ketel.

Gasgestookte cv-ketels moeten vanaf 2021 vervangen worden door een warmtepomp of een andere duurzaam alternatief. Daarvoor pleiten vijftien organisaties en belangenvereniging uit de installatiebranche, elektriciteitsbedrijven en milieuorganisaties woensdag in een manifest. Volgens de organisaties is dit nodig om het gebruik van het Groningse gas te verlagen en de klimaatdoelstellingen te halen.

Jaarlijks zijn in Nederland 350.000 oude cv-ketels aan vervanging toe. Door de ketels te vervangen door bijvoorbeeld warmtepompen kunnen woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen, aldus de partijen. Op dit moment worden vrijwel alle woningen en gebouwen nog verwarmd met gas uit Groningen.

Het aardgasvrij maken van huizen maakt deel uit van de onderhandelingen voor een klimaat-akkoord die momenteel plaatsvinden. Doel is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren. Een warmtepomp is een klimaatvriendelijke manier om een huis elektrisch te verwarmen en stoot zestig procent minder CO2 uit dan een traditionele ketel.

De haalbaarheid van het voorstel hangt vooral af van de financiering. Een warmtepomp is duurder dan een nieuwe cv-ketel en de vraag is of woningbezitters dat kunnen en willen betalen. Volgens de organisaties moet een „laagdrempelige financieringsregeling” beschikbaar komen.

De aanschafkosten liggen tussen de 6.500 en 19.500 euro, afhankelijk van het type. Het Rijk heeft tot eind 2020 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de subsidie van onder meer warmtepompen.

De Vereniging Eigen Huis reageert „niet enthousiast”. De belangenvereniging vindt dat het risico van de aanschaf van een warmtepomp eenzijdig bij de consument wordt neergelegd. „Dit plan is vooral bedacht vanuit de aanbieders”, benadrukt een woordvoerder. „Het stimuleert vooral de installatiemarkt.” Ook vindt de vereniging dat het manifest te weinig rekening houdt met de verschillende mogelijkheden om woningen te verduurzamen. „Misschien is in sommige woningen isolatie wel een betere oplossing.”

De landelijke branchevereniging van woningcorporaties Aedes vindt het manifest een goed voorstel. „Het einddoel is een CO2-neutrale woningvoorraad”, zegt voorzitter Marnix Norder. „Zo snel mogelijk woningen van het gas halen is daarvoor een goede stap.” De voorzitter twijfelt wel of een verplichting vanaf 2021 haalbaar is.

Het is niet voor het eerst dat er wordt opgeroepen om cv-ketels in de ban te doen. Eind december pleitten regeringspartijen CDA en D66 er al voor om de cv-ketel uit te bannen. Ze vroegen minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat,VVD) een plan te maken om cv-ketels op termijn te laten verdwijnen.

    • Belia Heilbron