Brieven

Brieven

Suitsupply

Haatzaaiend pamflet

Het door het Reformatorisch Dagblad verspreide pamflet van de organisatie ‘Gezin in gevaar’ tegen de reclamecampagne van Suitsupply, waarin mannen met elkaar zoenen, is schandalig, beneden alle peil en vooral kwetsend. Reclame is tegenwoordig vergeven van bloot en van mensen in ‘uitdagende’ poses. Daar heb ik deze ‘christelijke’ organisaties nog nooit een probleem van horen maken. Nee, want dat betreft doorgaans heteroseksuele beelden. Maar nu het om homoseksueel getinte reclame gaat, wordt er moord en brand geschreeuwd. Wat een hypocrisie.

De in het pamflet geponeerde stelling dat twee zoenende mannen een gevaar vormen voor gezinnen en voor kinderen is ronduit lasterlijk en haatzaaiend. Daar zouden de opstellers en de verspreiders strafrechtelijk voor vervolgd dienen te worden. Wat was ik naïef om te denken dat de strijd voor gelijkheid van hetero’s en homo’s in dit land gestreden was. Niets is blijkbaar minder waar. Wanneer religieuze fundamentalisten hun kans zien, gaan ze weer los. Waakzaamheid blijft geboden.

Catalonië (1)

Dief in de nacht

In NRC lees ik de kop Europese landen worstelen met Catalaanse crisis (27/3). De tekst omdraaien lijkt mij beter: Catalanen worstelen met Europa. Willens en wetens hebben de separatisten onder leiding van Carles Puigdemont een referendum gehouden en vervolgens heeft de Catalaanse voorman zichzelf tot president van vrij Catalonië benoemd. De Spaanse Grondwet gaf hem hiertoe geen enkele grond.

Toen de autoriteiten hem wilden arresteren voor rebellie, is hij er als een dief in de nacht vandoor gegaan om zijn toevlucht te zoeken in België. Daar zocht hij Europese steun, wat nogal een naïeve inschatting bleek. De steun bleef uit. Nu hij alsnog gearresteerd is in Duitsland, is het Catalaanse volksdeel dat onafhankelijkheid nastreeft in rep en roer. Europa laat hen in de steek. En de Duitse politiek wordt verweten weg te kijken omdat die zich niet met de arrestatie wil bemoeien. Het is toch vooral Puigdemont die de Catalanen in de steek heeft gelaten. En we mogen onze handen dichtknijpen dat de politiek zich niet met justitie bemoeit. Als de Catalanen daar moeite mee hebben, belooft dat niet veel goeds voor hun gedroomde vrijstaat. Bovendien heeft het Baskische drama laten zien dat regionaal nationalisme uiteindelijk alleen maar verliezers kent. Die historische les lijkt niet tot de hoofden van de separatisten te zijn doorgedrongen.

Catalonië (2)

Europese waarden

Wat is er nog over van de zogenaamde Europese waarden waar de Europese Unie bij oprichting borg voor zei te staan?

Dat in een lidstaat als Spanje politici die op geweldloze wijze autonomie of zelfstandigheid van een landsdeel nastreven via het strafrecht achter de tralies belanden alsof zij zware geweldsmisdadigers zijn, is vanuit Brussel met een oorverdovend zwijgen beantwoord. Ook nu weer bij de aanhouding van Puigdemont in Duitsland is dat het geval. Wil de EU aan geloofwaardigheid winnen en niet enkel een economisch machtsblok blijven dan zal zij zich kritisch moeten opstellen en de lidstaten op dit soort zaken hard moeten aanspreken.

Een verdergaande politieke eenheid is uitsluitend mogelijk wanneer de met de mond beleden beginselen ook in de dagelijkse politieke praktijk handen en voeten krijgen.

De sluipende overdracht van soevereiniteit aan Brussel zal juist door dit soort onwaardig en laf gedrag op steeds meer weerstand stuiten.

Correcties/aanvullingen

Avranches

In het artikel Frankrijk eert gendarme die zijn leven offerde in gijzeling (26/3, p. 15) staat dat gendarme Arnaud Beltrame in het „Bretonse Avranches” gediend heeft. Avranches ligt in Normandië.

Hans Weggemans

In het artikel Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen (26-03, pag. 10-11) wordt Hans Weggemans directeur sociaal domein in Enschede genoemd. Hij vervulde die functie tot voor enkele jaren.