Millennial wil wel, maar is niet duurzaam

Spagaat-generatie Millennials worden ook wel de ‘groene generatie’ genoemd. Maar uit onderzoek blijkt dat ze helemaal niet zo duurzaam leven.

Foto Alexsander Nakic

De ‘groene generatie’ worden ze weleens genoemd, twintigers en begin dertigers. Maar als het erop aankomt, leven millennials niet duurzamer dan de generaties boven hen. Dit blijkt uit een steekproef die duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal liet uitvoeren onder een representatieve groep van ruim zevenhonderd 25- tot 35-jarigen.

Meer dan de helft (53 procent) zegt duurzame keuzes te willen maken. Maar bijna de helft (46 procent) ging afgelopen jaar wél minstens één keer met het vliegtuig op vakantie. Ongeveer driekwart scheidt afval en heeft spaarlampen, maar tweederde vindt het niet nodig om minder vlees te eten – om maar een paar paradoxen uit de steekproef van Motivaction te noemen.

Spagaat-generatie

Je zou de groene generatie ook de ‘spagaat-generatie’ kunnen noemen. Een meerderheid zegt behoefte te hebben aan meer informatie over duurzaamheid – maar niet over vliegen. Eten moet vooral lekker en betaalbaar zijn – biologisch of diervriendelijk is ondergeschikt. En als het gaat om de nieuwste iPhone of andere gadgets, is dit de groep die deze als eerste koopt. Consumentisme en idealisme: daartussen worden millennials verscheurd, zo lijkt het. Of is het onverschilligheid? „Uit zichzelf gaat bijna de helft (47 procent) nooit op zoek naar informatie over duurzaamheid”, valt te lezen in het rapport.

Op sommige fronten is de intentie er wel, constateren de onderzoekers. Millennials willen wel energiezuiniger wonen, minder en duurzamere kleding kopen of langer met hun smartphone doen. Maar dat laatste dan minder voor het milieu, en meer om er zelf langer profijt van te hebben.

Gemiddelde Nederlander

Het lijkt erop dat millennials nauwelijks afwijken van de gemiddelde Nederlander: de helft volgt een duurzame trend pas als die ‘normaal’ is geworden (48 procent). Slechts 2 procent vindt zichzelf een voorloper.

Motivaction deed ook een zogeheten onderstroomanalyse: wat zijn de waarden die horen bij de maatschappelijke ontwikkelingen? Daaruit bleek dat millennials meer dan gemiddeld bang zijn iets te missen (fear of missing out) en nieuwe gadgets als eerste willen hebben (early adoption).

Op ethiek, het écht willen bestrijden van milieuproblemen en soberder willen leven, scoren millennials ondanks hun vooruitstrevende imago lager dan gemiddeld. Dat maakt wellicht dat de veganistische twintiger die in een tweedehands korte broek met de trein door Europa trekt, nog steeds een zeldzaamheid is. Of zoals in het rapport staat: „Eerder willen zij juist wel de nieuwste smartphone kopen, ook al heeft de productie daarvan een negatief effect op milieu, klimaat of arbeidsomstandigheden van de werknemers.” Als je een echte post-materialist zoekt, maak je meer kans onder 35-plussers.