Brieven

Brieven

Kookrubriek

Veganist in wording

In principe ben ik een gelegenheidsvegetariër, toch vraag ik mij af waarom in de kookrubriek de dieren, in dit geval een kalf, over de tafel vliegen. Als je een tijd geen vlees meer eet, ga je ervan gruwelen en je gaat onderhand ook de mensen die de dieren telkens blijven verslinden een beetje vies en onethisch vinden. Kan de krant wat vaker veganisten in wording op weg helpen?

Vrije markt

Verademing

Over de bespreking in NRC van twee boeken over de vrije markt

(Het fiasco van de vrije markt, 16/3) zijn tot nu toe twee brieven geplaatst, die het beide opnemen voor de vrije markt. Mijn reactie bij het lezen van de bespreking was volledig anders.

Het was voor mij een verademing te constateren dat het onder economen niet verboden bleek te zijn het ‘vrijemarktdenken’ aan een kritische evaluatie te onderwerpen. Ook zelf heb ik ervaren hoe in de economische politiek na de ‘Reaganomics’ en het overboord zetten van de ideologische balast het vrijemarktdenken de overhand heeft gekregen.

Als overtuigd aanhanger van het ‘Rheinlandsische Model’ heb ik moeten zien hoe we beland zijn in een economie waar we blij moeten zijn als de economie met meer dan twee procent per jaar groeit, terwijl voor 1990 groeicijfers van rond de drie à vier procent normaal waren. Juist aan die periode hebben we de vooruitgang als het verdwijnen van krotwoningen e.d. te danken en niet, zoals briefschrijver Piet de Munnik stelt (Zo slecht nog niet, 24/3), aan de vrije markt . Een vergelijking met het communistische model is absoluut niet aan de orde.

Schilderswijk

Smaakkunstenaar

Jutta Chorus analyseert in haar column Burgemeester beroofd van moslimtas (26/3) hoe de pers het artikel over de beroving van de Haagse burgemeester op smaak heeft gebracht. Een mooie analyse, ware het niet dat ook zij een smaakkunstenaar is. De Schilderswijk beschrijft ze als een wijk met hoge, donkere straten, jonge mensen in groepjes en een oudere man in een djellaba. Zaterdag reden we door de Schilderswijk.

Kinderen speelden op straat, vriendinnen liepen gearmd, een verliefd stel had alleen oog voor elkaar. De mooie klassieke bouw werd gekleurd door de avondzon. Het is maar hoe je het kleurt.

Donorlobby

Lobby is niet ‘sluw’

NRC gaat over de schreef met de kop De sluwe lobby die de donorwet erdoor kreeg (26/3), die ook nog eens op de voorpagina stond. Zeer persoonlijk betrokken patiënten en echte deskundigen kun je niet als sluw wegzetten. Complottheoretici die De Staat likkebaardend aan het sterfbed portretteren wellicht wel: die verdraaien de waarheid en de intenties voor hun doel.

Correcties/aanvullingen

Ton van Santvoord

In het artikel Geen koude soep dankzij robot Tessa (26/3, p. 3) wordt geschreven over Toon van Santvoord. Hij heet Ton.

James Bond

In de grafiek bij Krijgt RTL 7 nu nog geen genoeg van 007? (27/3, p. C8) kloppen de eindtijden van de uitzendingen van de Bondfilms niet.

De correcte eindtijden zijn: