BMW en Daimler gaan samenwerken in autodelen en taxiapps

De Duitse autogiganten hopen door samen te werken ook een rol te blijven spelen in de grote stad.

In Amsterdam rijden nu zo'n driehonderd elektrische autootjes rond van Daimler.
In Amsterdam rijden nu zo'n driehonderd elektrische autootjes rond van Daimler. Foto iStock

BMW en Daimler willen samenwerken op het gebied van de zogenoemde mobiliteitsdiensten. Het gaat dan om onder meer om de autoverhuurdienst Car2Go, dat eigendom is van Mercedes-Benz’ moederbedrijf Daimler AG en BMW’s parkeerapp Parkmobile. De plannen om dergelijke activiteiten onder te brengen in een nieuw op te richten gezamenlijk dochterbedrijf moeten nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten.

De Duitse autogiganten sloten woensdag een akkoord over de oprichting van een joint venture, waar zij beide voor de helft eigenaar van moeten worden. Dat bedrijf zal verschillende diensten gaan aanbieden. Het gaat dan niet alleen om autodelen en parkeren, maar ook om bijvoorbeeld een netwerk van 143.000 laadpalen voor elektrische auto’s en een Uber-achtige app om taxi’s te bestellen. Doel van de samenwerking is volgens de bedrijven om een belangrijke rol te blijven spelen in met name de grote steden, waar het autobezit onder druk staat.

Apps

De joint venture zal zich richten op vijf werkterreinen, melden de bedrijven woensdag. De meest in het oog springende is die op het gebied van autodelen. Samen hebben ze twintigduizend auto’s rondrijden in 31 grote steden. DriveNow heeft in zes landen BMW’s en Mini’s rondrijden. In Nederland is de dienst niet beschikbaar. Daimlers Car2Go, dat elektrische Smarts verhuurt, wel. In Amsterdam gaat het om zo’n driehonderd auto’s. Het totale aantal klanten van Car2Go verdubbelde in zestien maanden tijd tot drie miljoen wereldwijd, maakte het bedrijf in februari bekend.

Parkmobile, eigendom van BMW, maakte in Nederland een vergelijkbare groei door, laat het bedrijf weten. De vier verschillende parkeerdiensten van het bedrijf maken het mogelijk om met een mobiele telefoon te betalen voor parkeerplaatsen in gemeenten door het hele land. Parkmobile maakt geen omzetcijfers bekend, maar liet wel weten in het afgelopen jaar met 30 procent gegroeid te zijn en is naar eigen zeggen marktleider. Vorig jaar nam het bedrijf honderd nieuwe medewerkers aan, waardoor er nu meer dan driehonderd mensen werken.

Naast parkeren, autodelen, laadpalen en taxi-apps willen Daimler en BMW zich ook richten op zogenoemde ‘multimodale’ apps. In die laatste groep gaat het om bijvoorbeeld moovel. Met die app is het in Duitsland mogelijk om een reis samen te stellen met verschillende diensten, waaronder Car2Go, maar ook met de treinen van Deutsche Bahn.

Voor BMW noch Daimler zijn de mobiliteitsdiensten op dit moment een belangrijke bron van inkomsten. Cijfers over die divisies werden in de jaarverslagen van 2017 niet specifiek genoemd. Duidelijk is wel dat er op dit moment nog voornamelijk in wordt geïnvesteerd voor de langere termijn.

Correctie (29 maart 2018): in een eerdere versie van dit bericht stond ten onrechte dat Parkmobile eigenaar is van zestien apps. Ook werd vermeld dat in Nederland 330 mensen werken. Het gaat om 310 medewerkers wereldwijd, waarvan 154 in Nederland.