Zorgverzekeraars

Mogelijk premiestijging bij CZ en Achmea

Zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis van Achmea waarschuwen dat ze volgend jaar waarschijnlijk hun verzekeringspremies zullen moeten verhogen. Hun buffers lopen te snel terug en naderen een kritische grens, zeggen zij.

Uit de jaarcijfers die CZ gisteren publiceerde blijkt dat de zorgverzekeraar vorig jaar een verlies heeft geleden van 173 miljoen euro op de basisverzekering. Omdat er een beleggingswinst van 34 miljoen tegenover stond, teerde CZ bijna 140 miljoen in op zijn reserves. De zogeheten solvabiliteitsratio daalde daardoor van 173 naar 149 procent. Wat toezichthouder De Nederlandsche Bank als kritische grens beschouwt is onduidelijk, maar uitgegaan wordt van een ratio van 135 tot 140 procent. CZ verwacht dat de premie volgend jaar met 6 procent zal stijgen, dat betekent 84 euro per jaar.

Vorige week zei topman Willem van Duin van Achmea bij de presentatie van jaarcijfers al dat „het einde van de premiesubsidie nabij is”. De zorgverzekeraars bieden al een aantal jaren de basisverzekering onder kostprijs aan, nadat ze besloten hadden het overschot aan reserves terug te geven aan verzekerden.

Van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland – samen ongeveer negentig procent van de markt – komen VGZ en Menzis volgende maand met hun jaarcijfers. Dan zal blijken of zij ook verwachten dat ze hun premie flink moeten verhogen. Een jaar geleden waarschuwden de grote zorgverzekeraars ook al dat ze hun premies moesten verhogen, maar dat bleek een paar maanden later mee te vallen. Bij CZ en VGZ steeg die toen het meest met 3,0 en 3,25 procent.