Brieven

Wetenschap is nooit neutraal

In zijn artikel Genderstudies en postkolonialisme zijn wel degelijk linkse disciplines (20/3) velt hoogleraar Eric Hendriks enkele ongenuanceerde oordelen, gebaseerd op een Wikipedia-artikel en de website van de UvA. Hendriks stelt dat „terwijl een econoom, filosoof, rechtsfilosoof of natuurkundige links of rechts, of gewoon apolitiek, kan zijn, moet je voor genderstudies en postkolonialisme radicaal links zijn”. Suggereren dat de ‘ideologische olievlek’ een louter links verschijnsel is, is eenzijdig. Ook liberaal-rechts heeft zijn academische bolwerken. Wie in Leiden wil promoveren als rechtsfilosoof, kan het zich niet permitteren om haaks te staan op de ideologische lijn van Paul Cliteur. Het verwijt dat „disciplines als genderstudies en postkolonialisme overal ideologisch [zijn] en op dezelfde manier” verdient ook enige nuance. Deze disciplines maken juist expliciet dat wetenschap zich altijd voltrekt in een sociale, ideologische context en nooit neutraal is. Zo onderzoeken zij hoe vrouwen onder de noemer van objectieve wetenschap lang tot intellectueel inferieur zijn bestempeld en koloniale onderdrukking op biologische, raciale gronden werd gelegimiteerd. Genderstudies heeft mij geleerd om op metaniveau kritisch te reflecteren op de sociale functie van wetenschap, niet om blind een doctrine te volgen en ‘het is een construct!’ te roepen.