Voorstel zorgverleners om administratie te verlichten

Ontregel de zorg Artsen en verpleegkundigen willen meer tijd voor patiënt en zorg. Ze stellen minister Bruins voor zo’n 70 administratieve plichten te schrappen.

Foto Istock

Artsen in ziekenhuizen vragen zorgverzekeraars voortaan niet meer vooraf toestemming als ze een patiënt naar huis sturen waar die sondevoeding moet krijgen. Ze vullen ook geen lijstjes meer in van derden die willen weten of alle verpleegkundigen op de afdeling zijn opgeleid om beademings- of andere machines te gebruiken.

Het zijn maar twee voorbeelden uit een lijst van bijna zeventig administratieve verplichtingen die medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen, psychiaters, wijkverpleegkundigen, apothekers en fysiotherapeuten willen schrappen. De lijst is deze dinsdag overhandigd aan minister Bruno Bruins (Volksgezondheid, CDA).

Met hun manifest, Ontregel de Zorg, willen mensen in medische beroepen en thuiszorg voorkomen dat ze meer dan 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Minister Bruins is pas tevreden als de regels echt zijn geschrapt, zei hij bij de ontvangst van het manifest. „Dat is een kwestie van jaren.”

Artsen en verpleegkundigen stellen daarom ook voor de verplichting te schrappen om elke handeling die ze verrichten voor het Elektronisch Patiënten Dossier vast te leggen in de computer. Verder willen ze niet meer telkens voldoen aan de eisen van ‘externe partijen’ als zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen, die van zorgverleners verlangen dat ze allerlei invul- en afvinklijstjes afwerken. Meedoen aan ‘kwaliteitsregistraties’ willen de zorgverleners beperken tot registraties die artsen zelf achteraf te zien krijgen, zodat ze ervan leren. Ook het aantal ‘visitaties’ – waarbij de werkwijze op een afdeling wordt beoordeeld – van buitenaf willen ze beperken. Het aantal opdrachten dat artsen elkaar via het EPD geven zou ook minder moeten. De zorgverleners zijn ervan overtuigd dat ze meer tijd overhouden voor de patiënt en de zorg zelf als ze minder tijd kwijt zijn aan het registreren van hun handelingen.

De eerste kritische geluiden over het initiatief van de zorgverleners zijn al te horen. Vorige week schreven zorgverzekeraars Menzis en Lentis, met Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie en Douwe Biesma van het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht, een brief in het vakblad Zorgvisie waarin ze waarschuwen voor al te dolle schrapsessies. „Aandacht voor en transparantie over de kwaliteit van de zorg leiden ertoe dat de zorg verbetert. Bovendien stelt beschikbaarheid van begrijpelijke en duidelijke kwaliteitsinformatie mensen in staat meer regie te nemen over hun eigen behandel- en hersteltraject”.