Opinie

NIVEA

De ooit op een zakelijke cursus geleerde regel Niet Invullen Voor Een Ander blijkt ook in privésituaties van onschatbare waarde te zijn, mits je je eraan houdt. Tegen het einde van onze tweede date vroeg de man in kwestie, licht aarzelend: „Hoe zit jij wat betreft….” Gezien mijn voornemen om nu eens een keer níét dat lastige onderwerp uit de weg te gaan, raapte ik al mijn moed bij elkaar en zei: „Ons?” Hij: „De treinen?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl