Dit is de meest onduidelijke vacature ooit

Japke-d. vraagt door is wel wat jargon gewend. Maar toen zag ze deze vacature van Wolters Kluwer.

Illustratie Tomas Schats

Sinds 2014 schrijf ik over kantoorjargon en ik heb al heel wat vaagtaal voorbij zien komen, maar deze maand viel zelfs ík van mijn stoel. Toen las ik een vacature van de grote uitgeverij Wolters Kluwer voor een ‘product owner’ waar ik niets, maar dan ook écht niets, van snapte.

Ik heb hem vier keer doorgelezen, maar toen was het voor mij nog steeds een brij van woorden, met termen als ‘releasekalender’, ‘kansen spotten’, ‘ingeschatte business waarde’, ‘het genereren van leads’, ‘het onboarden van nieuwe gebruikers’, de ‘online conversie’ en ‘het interpreteren van analytics is key’. Alsof ze geen mens zochten, maar een jargontijger.

Maar wat ik pas écht raar vond, was dat nergens stond welk product deze product owner moest gaan ‘ownen’ en wat hij of zij er nou écht mee moest doen. Gelukkig mocht ik Mirjam van Emst, ‘corporate recruiter’ bij Wolters Kluwer bellen om te vragen wat ze bedoelde toen ze deze vacature opstelde.

Dit is de meest onduidelijke vacature die ik ooit gezien heb.

„Te hoog over, bedoel je?”

Inderdaad, te abstract. Ik heb liever een vacature die iets meer met beide benen op de grond staat. Ik snapte er helemaal niets van.

„Dat is jammer!”

Laat ik eerst vragen: welk product moet de ‘product owner’ gaan verkopen? In de vacature staat dat hij of zij ‘verantwoordelijk is voor het product succes’. Heet het product ‘succes’?

„Nee, daarmee bedoel ik dat hij of zij verantwoordelijk is voor het succes van het product. Het product waar het om gaat heet Navigator.”

Waarom staat dat er niet bij?!

„Dat heb ik per ongeluk niet benoemd.”

Aha, oké, een foutje. Dat kan gebeuren. Wat is het voor product?

„Het is een grote juridische en fiscale online databank met wetten, jurisprudentie en vakliteratuur die onze klanten gebruiken om hún klanten te adviseren. Vroeger stond die kennis veelal in naslagwerken, nu bieden we dat uiteraard online aan. Het is het belangrijkste product van Wolters Kluwer op dit gebied in Nederland.”

Een soort mini-Google, op het gebied van juridische en fiscale zaken.

„Nou, Google zijn we niet natuurlijk. Maar dat is wel het principe, zoeken in een grote databank. Ons product is de betaalde toegang daartoe.”

Als je het aan je vrienden zou moeten uitleggen, wat moet de product owner dan gaan doen?

„Hij of zij moet onze klanten naar ons product krijgen en gaat met ze in gesprek hoe ze het nog beter kunnen gebruiken. Zo zou je het in jip-en-janneketaal kunnen zeggen.”

Ik vind jip-en-janneketaal altijd zo denigrerend klinken. Alsof het voor kleuters is.

„Ik bedoel in duidelijke taal.”

Wat voor klanten zijn het?

„Dat is heel divers; advocaten en fiscalisten bij grote en kleine kantoren, wetenschappers aan universiteiten of ambtenaren bij ministeries en gemeenten. Vaak beginnen ze met zoeken bij Google. Een belangrijke taak van de product owner is daarom om te zorgen dat Navigator vaker bovenaan de zoekresultaten komt als mensen zoeken in Google op een juridische of fiscale vraag. En om nieuwe abonnementsvormen te bedenken, ook voor kleinere klanten. Want voor die laatste groep is Navigator nu soms nog te duur.”

Waarom staat dit niet in de vacature? Ik snap het nu wél.

„Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt.”

En al die Engelse termen!

„Een collega die nog maar net bij ons werkt, zei ook al dat we hier zoveel Engels gebruiken. Dat komt door de Engelse agile en scrum-methodiek die we hier gebruiken. Ik zeg zelf ook dat ik een ‘call’ heb als ik iemand ga bellen. Of dat we ‘job offers’ hebben. Je neemt het snel over.”

In de vacature staat ook dat de product owner ‘van nature van buiten naar binnen kijkt’. Wat is dat? Dat hij buiten moet werken?

„Haha, nee dat betekent dat je niet zelf gaat bedenken wat klanten nodig hebben, maar dat je op ze afstapt en het ze vraagt.”

Bij die ‘eerste stappen van de customer journey’ die de product owner moet ‘ondersteunen en optimaliseren’, denk ik altijd aan een revalidatiecentrum.

„Dat is het in kaart brengen hoe de klant op zoek gaat naar ons product en de weg die daaraan vooraf gegaan is.”

Klanten binnenhalen die anders in een vroeg stadium afhaken?

„Ja, ook dat.”

Ik vind de baan veel leuker als je het in normale taal uitlegt.

„We zoeken mensen die de vacature uit zichzelf al snappen.”

Is al dat jargon een filter om de juiste mensen te vinden?

„Niet bewust. Overigens zou het ook zo maar kunnen dat we niet afwachten en zelf mensen gaan benaderen. De markt is momenteel heel krap voor dit soort kandidaten.”

Misschien helpt een vacature in duidelijke taal?

„Dat zou kunnen. Misschien passen we de vacature wel wat aan als we niet voldoende respons krijgen. Nu wachten we nog even af.”

Jeuktweets van de week