Ruim driekwart Nederlandse bevolking voor opvang oorlogsvluchteling

Voor economische migranten is de Nederlandse bevolking een stuk minder welkomend.

Foto Valerie Kuypers/ANP
Foto Valerie Kuypers/ANP Archiefbeeld. Nijmegenaren verwelkomen een groep nieuwe asielzoekers bij het AZC paviljoendorp Heumensoord.

Meer dan driekwart van de volwassen bevolking vindt dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die oorlog of vervolging in hun land ontvluchten. Voor migranten die om economische redenen komen, is Nederland een stuk minder welkomend. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceert.

Meer dan een kwart (27 procent) vindt dat vluchtelingen de Nederlandse normen en waarden in gevaar brengen. Daartegenover staat dat 49 procent van de volwassen Nederlanders niet vindt dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid in Nederland.

Migranten die uit Afrika, het Midden-Oosten of andere plekken buiten de Europese Unie naar Nederland komen om een financiële reden, zijn minder welkom dan Europese migranten. De helft van de bevolking vindt niet dat zij hier mogen komen en werken. 44 procent vindt dat economische migranten uit de EU, zoals Poolse gastarbeiders, zich wel in Nederland mogen vestigen om te werken.

De CBS-data komen uit onderzoek dat van februari 2017 tot en met mei 2017 is uitgevoerd. Meer dan drieduizend mensen van achttien jaar of ouder gaven daarin een meerkeuzeantwoord op vragen als: ‘Ik vind dat vluchtelingen voor een verrijking van de Nederlandse cultuur zorgen.’

Daarover is Nederland volgens het CBS verdeeld. 31 procent vindt dat migranten de cultuur verrijken, 36 procent is het daar niet mee eens. 31 procent zegt dat vluchtelingen hun eigen cultuur mogen behouden, een derde zegt van niet.

Vrouwen en mannen

Vrouwen en hoogopgeleiden staan positiever tegenover migranten den mannen en laagopgeleiden. Zij zijn minder vaak van mening dat vluchtelingen een bedreiging voor de Nederlandse veiligheid en normen en waarden vormen, blijkt uit de CBS-cijfers.

Correctie: In de intro van dit artikel stond foutief vermeld dat het om ‘economische vluchtelingen’ gaat. Dat had ‘economische migranten’ moeten zijn.