Laatste Wil stopt definitief met verspreiden dodelijk poeder

‘Pil van Drion’ De Coöperatie Laatste Wil ziet af van het verspreiden van dodelijk poeder. Het OM is blij: „Slachtoffers voorkomen”.

Illustratie Martien ter Veen

De Coöperatie Laatste Wil (CLW), dat dodelijk poeder wilde verspreiden onder leden, heeft het Openbaar Ministerie (OM) beloofd daar definitief mee te stoppen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM Midden-Nederland. Justitie is blij met de belofte van de organisatie: „We zijn erg verheugd. We hebben kunnen voorkomen dat er slachtoffers vallen.”

Vorige week maakte het OM bekend een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar Coöperatie Laatste Wil, die zich mogelijk schuldig zou maken aan strafbare hulp bij zelfdoding door de aankoop van dodelijke middelen te stimuleren.

De CLW meldde daarna de activiteiten voorlopig op te schorten. In een gesprek met het OM, deze maandag, beloofde de organisatie definitief te stoppen met de inkoopgroepen die leden aan dodelijke middelen zouden helpen.

Lees ook: Zo zacht is de dood niet na slikken van giftig poeder

Nog geen twee weken geleden werd CLW-leden nog beloofd dat de eerste duizend leden binnenkort een kluisje zouden ontvangen met een biometrisch slot en niet lang daarna hun dodelijke poeder. Dat is door de interventie van het OM van de baan.

In september vorig jaar maakte de coöperatie bekend een legaal verkrijgbaar middel te hebben gevonden waarmee mensen die hun leven als voltooid beschouwen op een humane en pijnloze manier uit het leven kunnen stappen. Dat idee sloeg aan: het ledenaantal groeide in een half jaar tijd van 3.400 naar meer dan 23.000.

Het was de bedoeling dat leden het middel, een industrieel conserveermiddel, via inkoopgroepen konden aanschaffen. Leden konden zich aansluiten bij een inkoopgroep die het middel in bulk zou aanschaffen. Kleine hoeveelheden zouden dan verdeeld worden binnen de inkoopgroep.

De CLW dacht juridisch veilig te zijn, omdat het middel op zichzelf legaal verkrijgbaar is. Het OM liet al snel weten daar niet vanuit te gaan, omdat het duidelijk is dat de middelen worden verspreid met het doel zelfdoding te faciliteren. Hulp bij zelfdoding is verboden in Nederland.

Er kwam bovendien een storm van kritiek los. Minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) noemde het werk van de coöperatie „zeer zorgwekkend”. Ook waren er grote twijfels over de veiligheid van de middelen.

De kritiek nam toe nadat in februari de 19-jarge Ximena, een vrouw die leed aan een persoonlijkheidsstoornis, zichzelf doodde met een zelf aangeschaft middel. Haar ouders vinden dat de CLW te veel bekendheid heeft gegeven aan de eenvoudige verkrijgbaarheid van dodelijke middelen. Ze riepen op tot actie tegen de coöperatie.

‘Pil van Drion’

De Coöperatie Laatste Wil werd in 2013 opgericht met als doel een humaan werkend ‘laatstewilmiddel’ te vinden voor mensen die hun leven voltooid vinden. Het bestuur is voorstander van pure zelfbeschikking. De euthanasiewet (2002) gaat de CLW niet ver genoeg, omdat het voorwaarden stelt aan de doodswens van mensen. Zo moet geconstateerd worden dat iemand „ondraaglijk” en „uitzichtloos” lijdt, voordat euthanasie wordt toegestaan.

De wens van de coöperatie was het in de praktijk brengen van de ‘Pil van Drion’. Begin jaren negentig pleitte rechtsgeleerde Huib Drion in een opinieartikel voor een legaal verkrijgbaar ‘laatstewilmiddel’ waarmee ouderen op een zelf gekozen moment uit het leven konden stappen.

De CLW was na een zoektocht van vele jaren zeer dichtbij de introductie van de eerste echte ‘Pil van Drion’, maar wordt nu teruggeworpen. Deskundigen hadden daar al voor gewaarschuwd: de CLW zou te hard van stapel lopen en bovendien te veel te koop lopen met hun succes.

De organisatie houdt niet op te bestaan en wil verder zoeken naar een manier om mensen de beschikking te geven over een ‘laatstewilmiddel’.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl