Imtech-curatoren dagen KPMG voor tuchtrechter

Accountants De tuchtzaak draait om de jaarrekening over 2011. KPMG en de curatoren stonden al eerder tegenover elkaar bij de rechter.

Installatiebedrijf Imtech had in de hoogtijdagen bijna 30.000 werknemers.
Installatiebedrijf Imtech had in de hoogtijdagen bijna 30.000 werknemers. Foto Rien Zilvold

Het faillissement van installatiebedrijf Imtech blijft KPMG achtervolgen. Het accountantskantoor moest er al een schikking om treffen en een rechtszaak over voeren, nu moeten de KPMG-accountants die Imtech controleerden voor de tuchtrechter verschijnen.

De curatoren van Imtech hebben eind januari een „uitvoerige en onderbouwde tuchtklacht” ingediend bij de Accountantskamer, de tuchtrechter voor accountants. Dat schrijven ze in hun meest recente faillissementsverslag, dat ze eerder deze maand gepubliceerd hebben.

Imtech, in de gloriedagen een multinational met bijna 30.000 werknemers, ging in de zomer van 2015 failliet als gevolg van boekhoudfraude. KPMG was verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening. De curatoren, Jeroen Princen en Paul Peters, dagen de accountants van KPMG voor de tuchtrechter.

Lees ook dit profiel over de curatoren van Imtech, die zich in het begin behandeld voelden als „Knabbel en Babbel”

Een woordvoerder van KPMG wijst er in een reactie op dat de betreffende accountants juist degenen waren die „de grootschalige fraude bij Imtech aan het licht hebben gebracht”. Aanvankelijk weigerde KPMG de jaarrekening over 2012 te ondertekenen.

De tuchtprocedure van de curatoren is echter gericht op het jaar daarvoor: de controle van de jaarrekening over 2011. Jeroen Princen wil niet ingaan op de vraag wat KPMG verkeerd zou hebben gedaan. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

De tuchtzaak is de opmaat voor een eventuele claim tegen KPMG

Afgelopen zomer stonden de curatoren en KPMG ook al tegenover elkaar in de rechtszaal. De curatoren wilden geheime documenten hebben die KPMG weigerde te geven. Het belangrijkste was het boetebesluit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waaruit blijkt dat KPMG fouten heeft gemaakt in de boekencontrole van Imtech over 2011 – de jaarrekening waar het de curatoren in de tuchtzaak ook om te doen is. Onder meer vanwege deze fouten kreeg KPMG in 2016 een boete opgelegd, van 1,2 miljoen euro. De curatoren zeiden het boetebesluit nodig te hebben voor hun onderzoek naar het faillissement en de rol van KPMG daarin. De rechter oordeelde echter dat „vertrouwelijkheid” zwaarder woog dan het belang van de curatoren.

Gedupeerde beleggers wachten af

Nu dagen curatoren Princen en Peters KPMG dus opnieuw, ditmaal bij de tuchtrechter. De tuchtzaak is voor de curatoren de opmaat voor een eventuele claim tegen het kantoor. Een uitspraak in het nadeel van KPMG zou voor hen belangrijke munitie zijn. Blunderende accountants kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de financiële schade, dat kan veel geld opleveren voor de boedel. Zo haalden de curatoren van het failliete energiebedrijf Econcern in 2016 nog 25 miljoen euro binnen voor hun boedel, door een schikking met accountantskantoor PwC.

Niet alleen de curatoren zitten achter KPMG aan, ook gedupeerde beleggers van Imtech willen geld zien. In 2014 trof de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) al een schikking met Imtech én KPMG om gedupeerde beleggers voor de fraude te compenseren. KPMG vermeldde er toen wel expliciet bij geen aansprakelijkheid te erkennen.

Maar de VEB is nog niet klaar met KPMG. Een klein half jaar voor het faillissement, in maart 2015, heeft KPMG de laatste jaarrekening van Imtech goedgekeurd. „Toen hebben ze geconcludeerd: er zijn wel issues, maar continuïteit is veiliggesteld”, zegt adjunct-directeur Errol Keyner van de beleggersclub. „Het ligt voor de hand dat KPMG nog wel wat last van ons gaat krijgen.” De VEB wacht het onderzoeksrapport van de curatoren af en hoopt daarna in actie te kunnen komen.

Het ooit zo succesvolle Imtech ging in 2015 failliet. Hoe kwam het zover? Lees ook het vragenstuk van destijds
    • Teri van der Heijden