Opinie

ABP, roep Shell op beter werk te maken van klimaat

Grootaandeelhouder ABP moet zijn verzet tegen scherpere klimaatdoelstellingen van Shell opgeven, betogen 67 hoogleraren in een open brief aan hun eigen pensioenfonds.

Olievat van Shell
Olievat van Shell Foto Andrey Rudakov/Bloomberg

Op 28 november 2017 deed Shell een bijzondere aankondiging: als eerste olie- en gasbedrijf ter wereld beloofde de Brits-Nederlandse multinational om de CO2-voetafdruk van de brandstoffen (‘energiedragers’) die het verkoopt tegen het jaar 2050 te halveren. Een revolutionaire stap waarmee Shell beweert mee te doen aan het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Deze belofte was een reactie op de steun van aandeelhouders voor de resolutie van Follow This, een ‘vereniging van verantwoordelijke aandeelhouders’ die Shell oproept om groen te worden. Die resolutie, uit mei vorig jaar, vroeg Shell zijn langetermijndoelen af te stemmen op ‘Parijs’. In Nederland stemden onder andere vermogensbeheerders Actiam, MN, Achmea IM en Van Lanschot Kempen voor deze resolutie. Het pensioenfonds ABP, de grootste Nederlandse aandeelhouder van Shell, stemde echter tegen.

De belofte die Shell heeft gedaan is mooi, maar onvoldoende om ‘Parijs’ te halen. Zij moet daarom worden aangescherpt tot een werkelijke verbintenis aan het klimaatakkoord. Een halvering van de CO2-uitstoot is namelijk niet genoeg. Het energiesysteem moet in 2050 nagenoeg CO2-emissieloos zijn.

Om deze belofte aan te scherpen en in daden om te zetten heeft Shell de steun van de aandeelhouders nodig. Op dit ogenblik investeert Shell nog maar enkele procenten van de investeringen in duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van CO2.

ABP zou daarom openlijk zijn steun moeten uitspreken voor de nieuwe resolutie van Follow This, waarover op de algemene aandeelhoudersvergadering van Shell in mei zal worden gestemd. De resolutie vraagt Shell de ambitie uit te spreken om emissievrij te worden en daar doelstellingen aan te verbinden.

Voorbeeldfunctie

Shell heeft dus een moedige eerste stap gezet, maar moet doorpakken en dat kan alleen als de aandeelhouders dat steunen. Als Shell op dit vlak de leiding neemt en aandeelhouders en klanten dat waarderen, is de kans groot dat de rest van de olie-industrie volgt. Het is van belang dat deze bedrijven in de toekomst broeikasgas-emissieloos zijn, zowel wat betreft de uitstoot van CO2 als methaan en lachgas. Als de olie-industrie niet radicaal minder fossiele brandstoffen wint en de daarmee verbonden uitstoot van broeikasgassen beperkt wordt, halen we ‘Parijs’ nooit.

Via de pensioenpremies die wij als ambtenaren aan het ABP betalen hebben wij ook zelf een aandeel in Shell. Wij willen dat gebruiken om Shell duurzaam te laten worden zoals beschreven in de nieuwe resolutie van Follow This.

De enige andere optie is deze ‘fossiele aandelen’ verkopen, waarvoor de fossielvrijbeweging actie voert. Beide opties leiden voor de deelnemers aan het ABP tot een broeikasgasemissievrij pensioen.

Column Menno Tamminga: Koop aandelen en verbeter de wereld

De resolutie van Follow This staat dit jaar in aangepaste vorm voor de derde keer op de agenda van de aandeelhoudersvergadering. In 2016 stemde ABP tegen met als verklaring dat het niet op de stoel van de bestuurder wil zitten. In 2017 wilde ABP Shell niet verantwoordelijk houden voor de CO2-uitstoot van zijn klanten.

Geen obstakels

Nu Follow This de resolutie heeft aangepast, waardoor de ondertekenaars op geen enkele manier op de stoel van de bestuurders gaan zitten, en Shell heeft gezegd wel verantwoordelijkheid te nemen voor de CO2-uitstoot van zijn klanten, staat niets het ABP meer in de weg om de resolutie te steunen.

De enige boodschap van de resolutie is: Aandeelhouders steunen Shell om doelen te stellen die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs.

Wij roepen de voorzitter van het ABP op om Shell via deze resolutie te stimuleren om een duurzame koers te kiezen en deze vast te houden om zo bij te dragen aan een broeikasgas-emissieloze energievoorziening in het jaar 2050. Corien Wortmann en uw mede ABP-bestuurders, spreek u uit, mede namens ons.