Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

In de week waarin drie nieuwe politieke partijen voor Nederlanders met een migratie-achtergrond een verkiezingszege boekten, reageerden 4 lezers verbolgen over een in hun ogen racistisch Ikje. Op 19 maart beschreef Karel van Grondelle hoe hij in Amsterdam, nadat zijn vrouw een lekke band kreeg, met twee fietsen naar de fietsenmaker fietst. Hij wordt afgesneden door „een Marokkaanse scooterrijder”, belandt in de trambaan en valt. „Moet je maar geen fietsen stelen!”, roept de scooterrijder hem lachend toe.

Wat bezielt de redactie om deze „racistische/discriminerende framende tekst” te plaatsen, wil Herman Groen weten. Mary-Ann Sandifort uit Slingerland vindt het „gevaarlijk en beangstigend” dat „een krant als NRC dit soort polariserende uitspraken klakkeloos afdrukt”. De Ikje-auteur zou volgens Albert Dijkstra best wel eens „een trol van een politieke partij” kunnen zijn.

Is de toevoeging ‘Marokkaans’ in dit Ikje relevant? De redactie vond van wel, omdat in deze anekdote wordt gespeeld met het omdraaien van vooroordelen. Is het stigmatiserend? Daarover was de redactie verdeeld. Spelen met een vooroordeel is ook het vooroordeel bevestigen, vond bijvoorbeeld de chef. „Niet te moeilijk doen”, vonden anderen (onder wie de Marokaans-Nederlandse redacteur Lotfi El Hamidi). „Dit is een straattafereel. Zo gaan die dingen.”

Of zoals de Ombudsman aan lezer Hanca Leppink schreef: „De krant moet niet te huiverig worden voor ‘incorrect’ taalgebruik als het gaat om tekst van columnisten, briefschrijvers of inzenders van Ikjes. Zij mogen, uiteraard binnen bepaalde grenzen, tot op grote hoogte hun eigen taal kiezen. Dat hoort in mijn ogen bij een krant die liberaal en pluriform wil zijn, ook in stijl.”

De redactie besloot uiteindelijk te plaatsen en de discussie zichtbaar te maken. Vandaar deze rubriek. In een ideale wereld zit er volgende week een brief van de scooterrijder bij de post.