Brieven

Klimaatverandering

Shell, verzin iets beters dan probleem vooruitschuiven

Foto Istock

NRC vermeldt dat de bestuursvoorzitter van Shell tijdens de eerste economielezing van Elsevier heeft aangegeven dat automobilisten aan het einde van het jaar hun CO2-uitstoot met de aanplant van bomen kunnen compenseren (20/03). Net als vliegtuigmaatschappijen. Inderdaad, groeiende bomen binden CO2. Maar wat gebeurt er over veertig, zestig jaar, als de kinderen die nu worden geboren, oma en opa zijn geworden? Als de klimaatverandering nijpend wordt? De bomen worden dan gekapt of sterven af. Het hout verteert in het bos of wordt opgestookt. In beide gevallen komt (bijna) alle gebonden CO2 weer vrij in de atmosfeer. Bomen aanplanten is dus een tijdelijke ‘oplossing’ die het CO2-probleem naar de toekomst verplaatst. De CEO van een van de grootste fossielebrandstofproducenten maakt goede sier met gepretendeerde duurzaamheid, bijvoorbeeld om de voorraden niet te hoeven afboeken. Het is geen oplossing maar het verplaatst het probleem naar 40, 60 jaar later. Laat Shell eens wat slimmers bedenken.

    • N.F. van Manen