Brieven

Brieven NRC Handelsblad 23/3/2018

Crimefighters

Niet rol burgemeester

Een duidelijk verhaal van Bernt Schneiders (Haal de burgemeester uit de vuurlinie, 19/3) over de rol die burgemeesters, al dan niet gedwongen, hebben gekregen bij de aanpak van criminaliteit. Een rol die naar mijn mening niet past bij een magistraat die boven de partijen in zijn gemeente moet staan. Criminelen zien dat de gemeente zich met hun praktijk bemoeit en gaan zich met de gemeente bemoeien. Burgemeesters en ambtenaren hebben voor een baan bij de gemeente gekozen om iets te betekenen voor de bevolking en de gemeenschap. Niet om boeven te vangen, anders waren zij wel politieagent geworden.

Dat criminelen de bovenwereld zoeken, is niet nieuw. Dat dit aangepakt moet worden is logisch. Dat een integrale aanpak met alle partijen daarin voor de hand ligt, is ook logisch. De rol van burgemeester is de laatste jaren sterk veranderd. Kijk maar naar het verschil in aanpak tussen Job Cohen, de boel bij elkaar houden, thee drinken en Eberhard van der Laan, keihard aanpakken. De burgemeester is ook ambitieuzer geworden, zijn rol in het veiligheidsveld heeft de gemiddelde burgemeester met beide handen aangepakt. Waarom? In de steeds politieker wordende samenleving heeft de burgemeester geen inhoudelijke taken meer. Het leiden van vergaderingen en lintjes doorknippen is nu niet direct een grote uitdaging dus is de burgemeester blij dat hij iets inhoudelijks en belangrijks te doen heeft.

Alleen is de burgemeester niet opgeleid om boeven te vangen en is hij, zoals Schneiders zegt, makkelijker te vinden dan een officier van justitie. Schoenmakers, blijft bij uw leest. Laat justitie bij een integrale aanpak van criminelen de leiding nemen en laat de gemeente deelnemer zijn in het proces. Het gaat tenslotte ook om de veiligheid in het openbaar bestuur.

Verkiezingsdebat

Debat? Wanvertoning

Marcel Gelauff schrijft in NRC dat de verkiezingsdebatten op tv weer inhoudelijk zijn geworden, in plaats van dat politici door elkaar gingen schreeuwen (Inhoudelijk debat, mét eigen stelling, 21/3). Ik weet niet waar hij naar gekeken heeft. Wat ik zag vond ik beschamend, de politiek onwaardig. In plaats van rustig een overwogen standpunt naar voren te brengen, zag ik ze als straatvechters elkaar op hoge toon verwijten maken, onbekommerd in de rede vallen en door elkaar praten. De gespreksleiders stonden er veelal machteloos bij. Wat voor beeld van openbaar bestuur roept dat op? Het beeld van mensen die niet in staat zijn redelijk met elkaar te spreken, die geen boodschap hebben aan het zoeken van gezamenlijkheid, het beeld van onvolwassen pubers die alleen maar kunnen drammen. De enigen die zich daaraan onttrokken, waren Gert-Jan Segers en Marianne Thieme. Geen wonder dat die hebben gewonnen. Is er niemand bij de NOS die een alternatief kan verzinnen voor deze wanvertoning? Het lijkt mij van groot belang voor de democratie.

Verkiezingen

Let op daden, media

Tom-Jan Meeus beschrijft in zijn column Hoe democratie in een bubbelcratie verandert (19/2) het probleem van te veel partijen waardoor burgers overvoerd worden met standpuntjes en apathie dreigt. De oplossing is volgens mij: vergeet de woorden, let op de daden. Daarvoor is nodig dat media systematisch de daden van de gekozenen bijhouden, in relatie tot hun uitgesproken voornemens, zodat we die vlak voor de volgende verkiezingen overzichtelijk naast elkaar gerapporteerd zien.

Correcties/aanvullingen

Maarten Brands

In de necrologie van historicus Maarten Brands (Bestrijder van ‘bijziendheid in de tijd’ had vaak gelijk, 16/3, p.16) staat dat Jan Romein diens promotor was. Dit is onjuist. Brands promoveerde bij Jacques Presser.

Inlichtingenwet

In Waarom zou je voor of tegen de inlichtingenwet stemmen (20/3, p. 12-15) wordt België genoemd in een opsomming van Europese landen waar al ongericht communicatieverkeer van de kabel mag worden onderschept. In België is dit niet het geval.